Waarborging

Waarborging

Op deze pagina vindt u onze reglementen, voorwaarden en andere belangrijke documenten.

Het is goed om te weten dat alle biologische boeren door verschillende partijen worden gecontroleerd. Dit kan per boer verschillen, afhankelijk van onder andere de deelsector en de partijen waar hij mee samenwerkt. 
Alle biologische bedrijven in Nederland worden in ieder geval jaarlijks gecontroleerd door Stichting Skal Biocontrole; een onafhankelijke organisatie voor het toezicht op de biologische productie. Skal ziet er op toe dat wat ‘biologisch’ wordt genoemd, dat ook daadwerkelijk is. Als zichtbaar teken hiervan mogen ondernemers het biologisch keurmerk (‘het groene blaadje’) voeren op producten die afkomstig zijn van een gecontroleerd biologisch productieproces. Dit keurmerk is voor de consument duidelijk herkenbaar. Alle producten met het EKO-keurmerk zijn ook biologisch gecertificeerd en voeren dus, naast het EKO-keurmerk, ook het EU-BIO keurmerk.

EKO-licentiehouders worden gecontroleerd op naleving van de vastgestelde plusnormen. De controle op deze plusnormen is per sector ingericht. Stichting EKO keurmerk heeft dit in samenwerking met de diverse sectoren ondergebracht bij een passende controle-instantie. Uitgangspunt is dat de EKO controle zoveel mogelijk tegelijkertijd kan worden uitgevoerd met bestaande controles die al bij de biologische boer plaatsvinden, zodat dit zo efficiënt mogelijk gebeurd.

Na inspectie wordt het inspectierapport door een certificatie medewerkers beoordeeld en bij een positieve beoordeling wordt tweejaarlijks het EKO-certificaat vernieuwd.

KOE – ZUIVEL

Het grootste deel (90%) van de biologische melkveehouders is aangesloten bij een melkveehouderscollectief (bijvoorbeeld EKO Holland, Weerribben Zuivel, Rouveen Bio Kaas). Deze melkveehouders worden iedere 2 jaar gecontroleerd door Qlip; een onafhankelijke organisatie die verantwoordelijk is voor de kwaliteitsborging in de zuivelketen. Vanaf 2020 zal Qlip ook de controle uitvoeren bij de biologische melkveehouders die niet zijn aangesloten bij een collectief.

VARKENSHOUDERIJ

Bijna 80% van de biologische varkenshouders in Nederland is aangesloten bij de leveranciersvereniging van De Groene Weg. De Groene Weg werkt voor haar controles bij de aangesloten varkenshouders samen met Kiwa-Verin; een onafhankelijke organisatie die diverse controles uitvoert in met name de agrifoodsector. Het grootste deel van de plusnormen die voor de deelsector varkenshouderij zijn vastgesteld, werden al iedere twee jaar door Kiwa-Verin gecontroleerd. In 2020 worden de EKO-licentiehouders met varkens op de plusnormen gecontroleerd.

AKKERBOUW & VOLLEGROND GROENTETEELT

Op dit moment wordt binnen de sector Akkerbouw & Vollegrond Groenteteelt gezocht naar een onafhankelijke partij die de controle op de plusnormen voor deze sector kan uitvoeren. Inspecties worden in 2020 opgestart en uiterlijk in 2021 zijn alle EKO-licentiehouders gecontroleerd.

 

Documenten

Algemene Voorwaarden Stichting EKO_keurmerk
pdf 109,3KB
Reglement EKO-keurmerk
pdf 587,6KB
EKO ontwikkelt zich verder, 2020 – 2021
pdf 313,6KB
Horeca Informatieblad
pdf 384,1KB
Standard for EKO licensees and for the use of the EKO Quality Mark
pdf 592,5KB
Regulation EKO-keurmerk
pdf 697,3KB
EKO quality mark general terms and conditions (ENG)
pdf 104,3KB
Horeca Reglement
pdf 387,4KB
Inhoudelijke voorwaarden voor EKO licentiehouders en voor het gebruik van het EKO-keurmerk
pdf 392,8KB
Huishoudelijk Reglement
pdf 124,0KB
Tarieven 2020
pdf 147,2KB
Winkels Informatieblad
pdf 385,4KB
Winkels Reglement
pdf 196,8KB
EKO Leer Informatieblad
pdf 368,5KB
EKO Leer Reglement
pdf 391,8KB
EKO Leer Standaard 1.0
pdf 322,0KB