EKO voor jou

EKO voor jou

EKO voor jou

Producten en bedrijven met het EKO-keurmerk (de EKO-licentiehouders), voldoen op de eerste plaats aan de Europese regels voor de biologische landbouw, gecertificeerd door Skal en herkenbaar aan het bio-logo (‘het groene blaadje’). Daar bovenop voldoen zij aan de plusnormen van het EKO-keurmerk. Die plus-normen zijn concrete maatregelen voor extra duurzaamheid, die aansluiten op wat er in Nederland mogelijk is qua bodem, landschap, hernieuwbare bronnen, wetgeving en maatschappij. Elke sector is anders. Iedere sector kent haar eigen verplichte plusnormen. Een product met  het EKO-keurmerk is dus altijd geproduceerd volgens het plusnormenpakket van de betreffende sector. Een ding weet je zeker: als je een product of dienst met een EKO-keurmerk koopt, draag je concreet bij aan de ontwikkeling van een duurzame wereld!

Verduurzaming op alle thema’s is het doel van EKO. We hebben 12 duurzaamheidsthema’s die focus hebben voor EKO in alfabetische volgorde gezet, waarbij bepaalde thema’s voor de ene sector zwaarder wegen dan voor de andere sector.

 

Assortiment

Het management van EKO-bedrijven zorgt voor een transparante bedrijfsvoering.

Biodiversiteit

EKO-ondernemers werken aan het vergroten van biodiversiteit op hun bedrijf of in hun omgeving.

Bodem

EKO-ondernemers werken aan een gezonde bodem met een gevarieerd bodemleven.

Dierenwelzijn

EKO-ondernemers houden zoveel mogelijk rekening met het natuurlijk gedrag van een dier.

Energie en klimaat

EKO bedrijven verminderen hun energieverbruik en werken aan klimaat neutrale producten.

Gezondheid

EKO-ondernemers werken aan producten die bijdragen aan een gezonde leefstijl.

Kringloop

EKO-ondernemers werken aan een gesloten kringloop en verminderen zo afval en verspilling.

Oorsprong

EKO-ondernemers gebruiken ieder jaar meer biologisch opgekweekt zaai- en pootgoed.

Puur en schoon

EKO-bedrijven gebruiken milieuvriendelijke (schoonmaak)middelen en zijn GMO vrij.

sociaal en eerlijk

EKO-ondernemers stellen zich sociaal en eerlijk op naar hun medewerkers.

Transparantie

verpakking

EKO-ondernemers verminderen verpakkingen en kiezen verpakkingen met minder nadelig effect.