“Wij laten zien dat het anders kan!”

De groeneweg

De Groeneweg is een keten van biologische veehouders,  vleesverwerker en slagers opgericht in 1981. Alle schakels werken nauw met elkaar samen en zetten kwaliteit en duurzaamheid voorop. Door deze manier van werken, weet De Groene Weg altijd waar een stuk varkensvlees precies vandaan komt, wat er in zit en hoe de dieren zijn opgegroeid.

Voor het goede leven

Allard Bakker, General Manager van De Groene Weg: “Binnen de keten werken we samen op basis van gelijkwaardigheid en zijn we transparant. Je moet zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Wij vertellen als het goed gaat en ook als het niet goed gaat. Wij laten zien dat het anders kan:  van hoe we de slagerij inrichten tot hoe we hier binnen het bedrijf met elkaar samenwerken. Daarom hebben we sinds kort ook een nieuwe slogan ‘Voor het goede leven’. Dat heeft met alles te maken: mensen, dieren, aarde, lekker eten...”

Antibioticareductie

Binnen De Groene Weg wordt actief gewerkt aan antibioticareductie. Allard: “Ik denk niet dat je moet willen streven naar antibiocicavrij. Als een dier pijn lijdt en je kunt dat verhelpen door antibiotica te gebruiken, dan is dat ook een vorm van dierenwelzijn. Ik vind wel dat je er als boer voor moet zorgen dat de kans dat een dier ziek wordt, beperkt wordt. Bij De Groene Weg monitoren we het antibiotica gebruik van onze boeren. Daaruit halen we een bepaald gemiddelde. Als een boer daar boven zit, gaan we samen kijken waar dat aan ligt en wat we er aan kunnen doen.”

Diervriendelijk

Die diervriendelijkheid komt ook terug in de stallen. Allard: “Binnen De Groene Weg stellen wij eisen aan nieuwe varkensstallen die nog hoger liggen dan de biologische wetgeving van ons vraagt. Dit gaat bijvoorbeeld over strogebruik, weidegang en de overkapping van de stal. Daarnaast is watermanagement voor ons een belangrijke pijler. De kwaliteit van het drinkwater is namelijk bepalend voor de gezondheid van de dieren. Deze wordt daarom goed gecontroleerd.”

 

Liefde voor het vak

Allard gaat met enige regelmaat zelf kijken bij de boerenbedrijven: “Er zit zo veel passie bij boeren. Ze gaan met veel liefde om met hun dieren. Daar ben ik altijd van onder de indruk. Vaak werkt de hele familie in het bedrijf en helpen ook de kinderen al vanaf jonge leeftijd mee. Daarom zijn open dagen ook zo belangrijk. Mensen die met de boeren in contact komen en hun passie voor het vak zien,  gaan met een beter gevoel vlees eten. Maar ook de boer zelf geniet er van als mensen zijn bedrijf komen bewonderen.”

Van boer tot slager

In de winkeluitingen van De Groene Weg verschijnen steeds meer gezichten van boeren. “We proberen de laatste tijd meer met het unieke verhaal van onze keten naar buiten te treden.” Vertelt Allard. “We zijn tenslotte een bijzondere keten en dat willen we meer over de bühne brengen. De slagers en de boeren zoeken elkaar tegenwoordig op om samen naar buiten te treden. Een boer kan in de slagerij vertellen over zijn dieren en een slager kan met een groep vaste klanten op bezoek bij de boer. Je merkt dat mensen steeds nieuwsgieriger worden naar waar hun eten vandaan komt. Bij De Groene Weg kennen we de hele keten en kunnen op die manier een belangrijke rol spelen als tussenpersoon. Zo kunnen we mensen laten zien dat het écht anders kan!”