“Natuurbeheer, daar zijn wij bijzonder in!”

Kaasboerderij Vierhuizen, Zoeterwoude

Kaasboerderij De Vierhuizen in Zoeterwoude is een klein familiebedrijf. Hier werken Theo en Lidia samen met hun zoon Freek en zijn vrouw Nicole. Het is de bedoeling dat Freek en Nicole het bedrijf over een paar jaar overnemen.

Ze zijn sinds 2010 officieel biologisch. Dat bleek een goede zet. Freek: “Toen we bio werden, is de afzet van de kaas enorm toegenomen. Dat was een fijne verrassing. We maken nu zo’n vier keer per week kaas. Daarnaast houden we ons veel bezig met natuurbeheer. Daar zijn we bijzonder in èn we vinden het leuk om te doen! Bovendien gaan mensen jou pas associëren met iets, als ze het ook met hun eigen ogen kunnen zien. En ik vind dat als je jezelf natuurboerderij noemt, je dat ook moet waarmaken.”

Op het erf van De Vierhuizen zijn dan ook diverse maatregelen speciaal voor de vlinders en vogels. Zo zijn er allerlei bomen geplant en groeien er wilde bloemen. Freek: “We zijn nu zelfs bezig om te kijken of we onze mest op een andere manier aan het land kunnen toedienen. Op een manier die nog beter is voor de bodem. Simpel gezegd komt dat neer op het creëren van een betere verhouding tussen stikstof en koolstof. Dat is fijner voor het bodemleven. We vinden dat investeren in zoiets belangrijks als de bodem past bij ons bedrijf.”

De Vierhuizen blijft zichzelf dus continu ontwikkelen. Maar natuurlijk zijn er ook heel veel andere bedrijven zich onderscheiden op het gebied van duurzaamheid. Het blijft dus belangrijk om altijd een stapje extra te zetten. Freek: “Het EKO-keurmerk geeft ons inspiratie en richting. Doordat er geen regels verankerd liggen, kan je zelf bekijken wat er bij jou en je bedrijf past en op welke thema’s je je wilt ontwikkelen. Dat spreekt me erg aan en prikkelt mijn creativiteit.”

Freek geeft een voorbeeld: “Het zou voor een boer uit de randstad heel leuk kunnen zijn om vrijwilligers uit de stad te laten meewerken op zijn land en hen zo te laten zien waar hun eten vandaan komt. Terwijl het voor een boer uit Groningen veel interessanter kan zijn om iets met biodiversiteit of energie te doen. En allebei zetten ze zich op hun eigen manier extra in voor hun omgeving.” Freek vervolgt: “Wij willen graag bijzonder blijven. Maar de rest staat ook niet stil. Het is dus belangrijk om onderscheid te creëren. Wij moeten ook stappen vooruit blijven maken. En binnen het EKO-keurmerk hebben we die ruimte.”