“Evenwicht tussen vraag en aanbod is belangrijk”

De Dobbelhoeve

Net na de oorlog was de totale voedselmarkt gebaseerd op aanbod. Er was zo veel schaarste dat boeren heel veel gingen produceren en mensen ‘het maar te eten hadden’.

Dit was voor dat moment logisch maar na enkele jaren kon dit volgens Cees en Leonie van Roessel niet langer zo door gaan. Zij maakten de keuze om te kijken naar de vraag in plaats van het aanbod, en stapten over naar biologische landbouw.

Vraag en aanbod

“Er is een relatie tussen afzet en productie,” vertelt Cees. “Als je als boer de optie krijgt om meer koeien te nemen, moet je jezelf eerst afvragen: heeft mijn afnemer al die extra melk wel nodig? Het is belangrijk om een landbouwmethode te creëren die duurzaam en eeuwig durend is, zodat je de mensen altijd kan blijven voeden. Daarvoor is van belang dat er evenwicht is tussen vraag en aanbod: afgestemde landbouw. Maar ook in mest en voer. Biologische akkerbouwers hebben bijvoorbeeld altijd één rustgewas om de bodem te laten herstellen. Normaal levert hen dit niks op, maar ik koop dit op en voer het aan mijn koeien. De mest van mijn koeien gaat dan weer naar deze akkerbouwer. Zo ontstaat er een kringloop.”

Bewustwording

De Dobbelhoeve is een heel transparant bedrijf met opendagen, een koeiendans in het voorjaar en een plek om te picknicken. Cees: “Het is belangrijk om mensen te betrekken bij de voedselproductie. Mensen gaan pas zuiniger ergens mee om, als ze weten wat iemand hier voor heeft moeten doen. Als ik met vrienden in de supermarkt loop zeg ik wel eens: kijk eens, al die komkommers zijn even lang, perfect van vorm, kleur en allemaal even dik. Daar heeft iemand hard voor gewerkt. En dan zie ik dat ze pas op dat moment beseffen hoe bijzonder dat eigenlijk is. Mensen denken er niet over na. Daarom zijn die opendagen zo belangrijk. Dan zie je dat mensen zich verbazen en verwonderen over wat er eigenlijk allemaal gebeurt op een boerderij.”

Automatisering

Op de boerderij van Cees en Leonie is veel te bewonderen. Deze is namelijk in zeer hoge mate geautomatiseerd, Cees: “We hebben een melkrobot waar de koeien zichzelf door kunnen laten melken. Zo kunnen ze zelf kiezen wanneer ze die behoefte hebben. Dit kan dag en nacht, 7 dagen in de week.” Hij vertelt verder, “De koeien dragen een band om hun nek die precies registreert hoe vaak ze zich hebben laten melken per dag, hoeveel liter ze geven en wat de samenstelling is van de melk. Als er een afwijking is dan houdt de machine de melk automatisch apart en kan ik het controleren.

 

Daarnaast hebben we ook een voermachine die zelf regelmatig een rondje rijdt door de stal en checkt of er bijgevoerd moet worden. Deze machine zorgt ook voor de juiste samenstelling van het voer. En hij is zelfs zo ingesteld dat als de koeien overdag veel buiten zijn, er minder wordt bijgevoerd. In de winter vult hij juist vaker aan. Hierdoor is het voer altijd vers en hebben de koeien extra smakelijk eten, dat is ook een vorm van diervriendelijkheid.”

Goed eten
Cees is ervan overtuigd dat het voor elke ondernemer belangrijk is om verder te blijven kijken. Cees: “Maar niet alleen boeren. Goede voeding is belangrijk voor ieder mens. Zo heb ik een keer biologisch gekookt in een bejaardentehuis. De mensen daar zaten echt lekker te smullen. Het zijn juist deze plekken waar goede en gezonde voeding extra belangrijk is.”