Het kringloopprincipe is fundamenteel voor de biologische landbouw.

De hoeveelheid grondstoffen (stikstof, water, bodem) op aarde is eindig. Alles wat je gebruikt is ergens van gemaakt en alles wat je uitstoot komt weer in het milieu terecht. Door te kiezen voor gesloten kringlopen wordt afval en verspilling vermeden. In een regionale kringloop zorgen dieren voor mest die nodig is voor de teelt van akkerbouwgewassen. Dit kan door de mest af te zetten op het eigen bedrijf of in een samenwerkingsovereenkomst tussen biologische boeren. Tevens worden restproducten zoveel mogelijk hergebruikt.