De biologische landbouw draagt bij aan het beperken van klimaatverandering, onder meer door verhoogde opslag van CO2 in de bodem (tot circa 40% meer) en extra biodiversiteit en natuurbeheer.

Alle EKO-bedrijven verminderen energieverbruik uit niet-duurzame bronnen en streven naar klimaatneutrale bedrijfsvoering. EKO-bedrijven en winkels kiezen voor groene energie, wekken een deel van de stroom zelf op en letten ook op de duurzaamheid van hun energieleverancier.