De kwaliteit van de grond is een belangrijke pijler onder de biologische landbouw, de gezondheid van de planten en de voedselvoorziening.

Bodemstructuur, bodem-biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid zijn essentieel. De EKO boer zorgt voor een ruime vruchtwisseling in het bouwplan waarbij rekening gehouden wordt met de gewaseigenschappen en waar ruimte is voor groenbemesters. De bodem blijft intact door de grond zo min mogelijk en zorgvuldig te bewerken. Dit alles zorgt voor een gezonde bodem met een rijk en gevarieerd bodemleven.