Thema's

Werken aan twee thema's

Elk EKO-bedrijf werkt vanaf 2017 jaarlijks op twee thema’s aan verduurzaming. Denk aan minder water en meer biodiversiteit. Minder afval en meer gezondheid. Meer sociaal beleid en minder energie.

Of meer dierenwelzijn en minder verpakkingen. Zo zijn er twaalf: elke EKO-ondernemer kiest elk jaar twee thema’s en stelt daar meetbare doelen bij. Het behalen van die doelen is onderdeel van de certificering.

transparantie

Het management van EKO-bedrijven zorgt voor een verantwoorde bedrijfsvoering.

kringloop

Door uit te gaan van gesloten kringlopen wordt afval en verspilling vermeden.

bodem

Een gezonde bodem heeft veel en gevarieerd bodemleven.

oorsprong

Het doel is om ieder jaar meer zaai- en pootgoed te gebruiken dat biologisch is opgekweekt.

verpakking

Verpakkingen van biologische producten mogen een zo minimaal mogelijk nadelig effect hebben.

biodiversiteit

EKO staat voor bedrijven waar veel verschillende soorten planten en dieren gedijen.

puur en schoon

We gebruiken zo min mogelijk schoonmaak-, beschermings- en desinfecteermiddelen.

dierenwelzijn

Boeren houden zoveel mogelijk rekening met de natuurlijke behoeften en gedragingen van een dier.

sociaal en eerlijk

EKO betekent dat je je als werkgever sociaal opstelt naar de medewerkers.

energie en klimaat

EKO bedrijven verminderen het energieverbruik en streven naar klimaat neutrale producten.

assortiment

In een EKO-winkel is meer dan 90% van het assortiment levensmiddelen biologisch gecertificeerd.

gezondheid

Verse en onbewerkte producten dragen extra bij aan een goede gezondheid.