EKO en De Groene Weg

De biologische slachterij van Vion is samen met een groot aantal biologische varkenshouders georganiseerd in de ‘Groene Weg’. De Groene Weg wil een voorloperspositie innemen in verdere verduurzaming van de biologische vleesproductie. Zij heeft daarom het voortouw genomen om onder EKO vlag een aanvullend pakket van duurzaamheidsmaatregelen te ontwikkelen voor de varkenshouderij.

Een aantal maatregelen zijn verplicht en een aantal andere vooralsnog optioneel. Elke varkenshouder van De Groene Weg geeft aan welke optionele maatregelen hij in zijn bedrijfsvoering doorvoert. Werkwijze is dat de varkenshouders zich jaarlijks minimaal twee doelen stellen, die zij moeten behalen. Dit zorgt voor een jaarlijkse verdere verduurzaming van de biologische varkensvleesketen van De Groene Weg. Mede op grond van de ervaringen met optionele maatregelen kan het aantal verplichte maatregelen jaarlijks uitgebreid worden.

Thema’s met maatregelen die op dit moment verplicht zijn:
• Gebruik van 100% biologisch stro en strooisel.
• Drachtige zeugen hebben beschikking over de weide.
• Nog verder reduceren van het al beperkte gebruik van antibioticum bij ziekten.
• Monitoring van de gezondheid van de varkens aan de slachtlijn.​

De volledige lijst met aanvullende duurzaamheidsmaatregelen is op te vragen via info@eko-keurmerk.nl

Aangesloten bedrijven bij De Groene Weg

Bedrijven