Eko-Holland

Eko-Holland is een coöperatie van ruim 180 biologische melkveehouders verspreid over heel Nederland. Deze enthousiaste ondernemers gaan samen voor duurzaam ondernemen en plus-normen.

Er is door de verenigde biologische melkveehouders een gezamenlijk pakket van duurzaamheidsmaatregelen opgesteld waar alle EKO-melkveehouders aan moeten voldoen. De ruim 180 leden van Eko-Holland hebben deze plusnormen inmiddels al als normen in hun productievoorwaarden opgenomen. Hiermee kiezen ze er bewust voor om collectief extra stappen te zetten, bovenop de wettelijke Europese biologische normen

Voor de Eko-Holland melkveehouders betekent dit onder meer dat ze zich committeren om per 2022 volledig energie-neutraal te zijn. Daarnaast zijn er nog allerlei andere collectieve doelen gesteld, zoals:
•Minimaal 5% van het bedrijfsoppervlak wordt ingevuld met streekeigen biodiversiteit.
•Weidegang minimaal van 15 april t/m 15 oktober.
•Ruimte geven voor graasgedrag.
•Borstelgelegenheid voor alle runderen vanaf 1 jaar.
•Reductie van toegestane antibioticumgebruik bij dierziekte.
•Stimuleren van opwekking van elektriciteit via zon en wind in Noord West Europa.

De volledige lijst is op te vragen via info@eko-keurmerk.nl

Aangesloten bedrijven bij Eko-Holland

Bedrijven