Diergezondheid    

Verminderen Antibiotica gebruik
De dierdagdosering per jaar (dddj) van de zeugen en van de vleesvarkens is minder dan het  gemiddelde van de afgelopen jaren. (gemiddelde nog vast te stellen)

Verminderen Toxoplasmose
Toxoplasmose wordt gemonitord, bij voorkeur door een uitgebreid onderzoek aan de slachtlijn

Monitoringssysteem slachterij
Het bedrijf krijgt slachtgegevens over kwaliteit en gezondheid teruggekoppeld van de slachterij. Van elke levering worden er 6 bloedmonsters onderzocht op Toxoplasma Gondii.

Kringloop

Biologisch stro
Het bedrijf gebruikt uitsluitend biologisch gecertificeerd stro voor de varkens

Dierenwelzijn

Weidegang drachtige zeugen
De drachtige zeugen hebben beschikking over een weide (van 01-04 tot 01-11)
De grootte van de percelen is afhankelijk van het aantal dieren per bedrijf (min. 1 hectare / 120 dieren)

Regionale ketens en transport
De afstand tussen vermeerderaar en vleesvarkenshouders bedraagt (hemelsbreed) niet meer dan 65 km.

Energie en Klimaat

Duurzame Elektriciteit / Groene stroom
(deze eis is in voorbereiding en geldt nog niet voor 2021*)
Alle aangekochte elektriciteit voor het varkensbedrijf is groene stroom (bij afloop van huidige contract)


Transparantie: Presentatie naar de consument (meerkeuze, minimaal één activiteit)
Het bedrijf heeft een eigen website met informatie over het bedrijf.
Het bedrijf houdt minimaal éénmaal per jaar een open dag
Het bedrijf verkoopt haar producten geheel of gedeeltelijk rechtstreeks aan de consument.
Het bedrijf ontvangt excursies van groepen (zoals bijvoorbeeld scholen, verenigingen)
Overige activiteiten (ter goedkeuring voorleggen)

Duurzame ontwikkeling : assessment en verbeterpunten

Het bedrijf heeft de ontwikkelingsmonitor ingevuld en heeft minimaal aantal punten behaald of 2 verbeterpunten benoemd.

Sociaal en Eerlijk
Nederlandse herkomst
Alle varkens op het bedrijf zijn geboren, getogen en geslacht in Nederland**.


*Een eis in voorbereiding betekent dat EKO deze graag wil toevoegen in de volgende versie . Om dit te realiseren wordt het voldoen aan deze eis geïnventariseerd en voorgelegd aan de EKO normen Commissie

 

**Dit geldt voor Nederlandse Licentiehouders. Voor Buitenlandse licentiehouders ter goedkeuring van EKO.