Bovenop de Europese regels voor biologische landbouw, kent de sector Varkenshouderij aanvullende normen welke zijn opgesteld door de verenigde varkenshouders welke leveren aan biologisch vleesproducent De Groene Weg. Circa 90% van deze aanvullende normen zijn door het EKO-keurmerk overgenomen als plusnormen voor de sector Varkenshouderij. Aangezien bijna 80% van de Nederlandse biologische varkenshouders is aangesloten bij de leveranciersvereniging van De Groene Weg, voldoen deze ondernemers dus al volledig aan de plusnormen. Voor de overige varkenshouders, loopt de overgangstermijn tot uiterlijk 31 december 2020, na die datum voldoen alle EKO licentiehouders met varkens aan de onderstaande plusnormen:

1. DIERGEZONDHEID

  • Verminderen antibioticagebruik; de dierdagdosering per jaar van de zeugen is minder dan het gemiddelde van de afgelopen jaren.
  • Verminderen toxoplasmose; toxoplasmose wordt gemonitord, bij voorkeur door een uitgebreid onderzoek aan de slachtlijn.
  • Het bedrijf gebruikt uitsluitend biologisch gecertificeerd stro.
  • Weidegang; de drachtige zeugen hebben beschikking over een weide.

2. ENERGIE EN KLIMAAT
Duurzame elektriciteit (eis is in voorbereiding); alle aangekochte elektriciteit voor het varkensbedrijf is groene stroom (bij afloop van huidige contract).

3. TRANSPARANTIE EN PRESENTATIE NAAR DE CONSUMENT; (meerkeuze, minimaal één activiteit);

  • Het bedrijf heeft een eigen website met informatie over het bedrijf.
  • Het bedrijf houdt minimaal éénmaal per jaar een open dag.
  • Het bedrijf verkoopt haar producten geheel of gedeeltelijk rechtstreeks aan de consument.
  • Het bedrijf ontvangt excursies van groepen (zoals bijvoorbeeld scholen, verenigingen).
  • Overige activiteiten (ter goedkeuring voorleggen)

ONTWIKKELPUNTEN
In de basis werken biologische varkensbedrijven hetzelfde. Naast de overeenkomsten zijn er ook verschillen qua erf, gebouwen, bedrijfsgrootte, kringloop, bodemsoort en landschap. Bovenop de harde plusnormen, die voor alle aangesloten EKO-licentiehouders met varkens hetzelfde zijn, heeft de sector Varkenshouderij een systematiek ontwikkeld met ontwikkelpunten. Elke EKO-varkenshouder legt een aantal bedrijfsgeboden ambities voor duurzaamheid vast in twee zachte ontwikkelpunten. Tijdens de tweejarige inspectie wordt de voortgang hierop beoordeeld.