Het toepassen van de plus-normen voor Rundvee-zuivel is onder voorbehoud van het verlengen van de afspraken hierover tussen Stichting EKO-keurmerk en de Stuurgroep Aanvullende Normen Biologische Zuivelketen

Dierenwelzijn: Weidegang tussen 15 april en 15 oktober.
De melkgevende koeien lopen tussen 15 april en 15 oktober dagelijks gemiddeld 8 uren of meer in de wei. (uitgezonderd extreme weers- en bodemomstandigheden, maar minimaal in deze periode 120 dagen en daarbij 6 uur per dag)
 

Dierenwelzijn: Aantal van 6,5 koeien per ha beweidbare oppervlakte.
Dit is het aantal beschikbare en gebruikte hectares met grasland voor beweiding voor de melkgevende koeien (excl. droge koeien en jongvee).

Dierenwelzijn:  Ligbedcomfort
Meer comfort dan 15 mm rubber mat voor alle actueel aanwezige melk- en kalfkoeien.
Het gebruikte strooisel, is gemiddeld minimaal 10 cm dik in het ligbed

Dierenwelzijn: Borstelgelegenheid voor alle runderen vanaf 1 jaar oud
Er dient borstelgelegenheid (schuren) te zijn voor alle groepen runderen vanaf de leeftijd van 1 jaar. De vorm van de borstel wordt overgelaten aan de melkveehouder, mits het aantoonbaar een geschikte borstel is voor runderen. De voorkeur gaat uit naar een elektrisch aangedreven roterende borstel.

Dierenwelzijn: Voldoende daglicht voor de melkgevende koeien
Minimaal 120 lux bij daglicht overdag. Daglicht aanvullen met kunstlicht is toegestaan.

Diergezondheid: Antibiotica
De dierdagdosering (DDD) van het laatste jaar (het rollend jaargemiddelde) is lager
dan 0,75 of lager dan 0,75 over gemiddeld de laatste 3 jaar.

Kringloop: Herkomst diervoeders
(deze eis is in voorbereiding en geldt nog niet in 2021)
De plantaardige grondstoffen voor diervoeders voor de melkveehouderij hebben als herkomst geografisch Europa. 

Puur en SchoonUitstraling erf en bedrijf
Geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen voor privégebruik (o.a. erf, tuin, bestrating, berm).

Voeropslag is netjes, voer broei- en schimmelvrij
Geen los plastic op het bedrijf.
Erf is opgeruimd; er staan geen onbruikbare machines
Erfverharding rond de stal is schoon (exclusief koe-verkeer)
Onderhoudstoestand gebouwen is visueel goedHet vee is schoon en goed verzorgd

Biodiversiteit: 5% van het areaal dat in gebruik is voor de melkveehouderij
Dit dient  ter stimulering van streekeigen biodiversiteit


Transparantie
Presentatie naar de consument (meerkeuze, minimaal  één activiteit)
Het bedrijf heeft een eigen website met informatie over het bedrijf.
Het bedrijf houdt minimaal éénmaal per jaar een open dag
Het bedrijf verkoopt haar producten geheel of gedeeltelijk rechtstreeks aan de consument.
Het bedrijf ontvangt excursies van groepen (zoals bijvoorbeeld scholen, verenigingen)Overige activiteiten (ter goedkeuring voorleggen)

Energie en Klimaat: Duurzame elektriciteit

Alle aangekochte elektriciteit voor het melkveebedrijf is groene stroom (bij afloop van huidige contract)

Energie en Klimaat: Groene stroom neutraal
(deze eis is in voorbereiding en geldt nog niet voor 2021[1])

Het streven is om op langere termijn klimaatneutraal te worden, te beginnen met op weg naar groene stroom neutraal door het inventariseren van het elektriciteitsgebruik en de teruglevering op jaarbasis.

 

[1] Een eis in voorbereiding betekent dat EKO deze graag wil toevoegen in een volgende versie . Om dit te realiseren wordt het voldoen aan deze eis geïnventariseerd en voorgelegd aan de EKO normen Commissie