Algemeen: Het landbouwbedrijf is volledig biologisch gecertificeerd
Alle eenheden van het landbouwbedrijf zijn omgeschakeld of in omschakeling.

Biodiversiteit: Minimaal 3% natuur en/of  landschapselementen
Het bedrijf beschikt over minimaal 3% natuur en/of landschapselementen van het kadastraal bedrijfsareaal. Het doel is om te groeien naar minimaal 5% biodiversiteit.

Energie en Klimaat: Duurzame elektriciteit
Alle aangekochte elektriciteit voor het landbouwbedrijf is groene stroom (bij afloop van huidige contract)

Transparantie
: Presentatie naar de consument (meerkeuze, minimaal  één activiteit)

Het bedrijf heeft een eigen website met informatie over het bedrijf.
Het bedrijf houdt minimaal éénmaal per jaar een open dag
Het bedrijf verkoopt haar producten geheel of gedeeltelijk rechtstreeks aan de consument.
Het bedrijf ontvangt excursies van groepen (zoals bijvoorbeeld scholen, verenigingen)

Overige activiteiten (ter goedkeuring voorleggen)

EKO bedrijven zijn herkenbaar aan een bord /vlag. De EKO licentie is zichtbaar voor bezoekers / consumenten.

Sociaal en eerlijk: inhuren personeel
Bij het gebruik van een tussenpersoon (uitzendbureau) bij het inhuren van personeel, dan is het uitzendbureau gecertificeerd conform NEN 4400.

Twee ontwikkelambities per jaar
Elke licentiehouder formuleert jaarlijks twee ontwikkelambities op minimaal een van de acht thema’s voor biologische boeren en/of een van de tien thema’s voor handel en verwerking.
De acties ten behoeve van deze ambities moeten controleerbaar zijn.