KOE – ZUIVEL
De plusnormen voor koe-zuivel zijn opgesteld door De Natuurweide (de vereniging van Nederlandse biologische melkveehouders). Deze aanvullende normen zijn door Stichting EKO overgenomen als plusnormen binnen de sector koe-zuivel.

Per 1 januari 2020 dienen alle EKO-licentiehouders met melkkoeien te voldoen aan de onderstaande plusnormen.

DIERENWELZIJN

 • Weidegang tussen 15 april en 15 oktober; de melkgevende koeien lopen tussen 15 april en 15 oktober dagelijks gemiddeld 8 uur of meer in de wei; uitgezonderd extreme weer- en bodemomstandigheden, maar minimaal in deze periode 120 dagen en daarbij 6 uur per dag.
 • Aantal van 6,5 koeien per hectare beweidbare oppervlakte; dit is het aantal beschikbare en gebruikte hectares met grasland voor beweiding voor de melkgevende koeien (exclusief droge koeien en jongvee).
 • Ligbedcomfort; meer comfort dan 15 mm rubbermat voor alle actueel aanwezige melk- en kalfkoeien. Het gebruikte strooisel is gemiddeld minimaal 10 cm dik in het ligbed.
 • Borstelgelegenheid voor alle runderen vanaf 1 jaar oud; er dient borstelgelegenheid (schuren) te zijn voor alle groepen runderen vanaf de leeftijd van 1 jaar. De vorm van de borstel wordt overgelaten aan de melkveehouder, mits het aantoonbaar een geschikte borstel is voor runderen. De voorkeur gaat uit naar een elektrisch aangedreven roterende borstel.
 • Voldoende daglicht voor de melkgevende koeien; minimaal 120 lux bij daglicht overdag.
 • Antibiotica; de dierdagdosering van het laatste jaar (het rollend jaargemiddelde) is lager dan 0,75.


KRINGLOOP

Herkomst diervoeders (deze eis is in voorbereiding); de plantaardige grondstoffen voor diervoeders voor de melkveehouderij hebben als herkomst geografisch Europa.

PUUR & SCHOON

 • Geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen voor privégebruik (o.a. erf, tuin, bestrating, berm).
 • Voeropslag is netjes, voer broei- en schimmelvrij.
 • Geen los plastic op het bedrijf. Plastic wordt gerecycled.
 • Erf is opgeruimd; er staan geen onbruikbare machines.
 • Erfverharding rond de stal is schoon (exclusief koe-verkeer).
 • Onderhoudstoestand gebouwen is visueel goed.
 • Het vee is schoon en goed verzorgd.


BIODIVERSITEIT
5% van het areaal dat in gebruik is voor de melkveehouderij; dit dient ter stimulering van streekeigen biodiversiteit.

TRANSPARANTIE EN TRANSPARANTIE NAAR DE CONSUMENT; (meerkeuze, minimaal één activiteit)

 • Het bedrijf heeft een eigen website met informatie over het bedrijf.
 • Het bedrijf houdt minimaal éénmaal per jaar een open dag.
 • Het bedrijf verkoopt haar producten geheel of gedeeltelijk rechtstreeks aan de consument.
 • Het bedrijf ontvangt excursies van groepen (zoals bijvoorbeeld scholen, verenigingen).
 • Overige activiteiten (ter goedkeuring voorleggen).


ENERGIE EN KLIMAAT

 • Duurzame elektriciteit; alle aangekochte elektriciteit voor het melkveebedrijf is groene stroom (bij afloop van huidige contract).
 • Warmteterugwinning uit melk; op het bedrijf wordt een deel van de warmte uit de melk teruggewonnen of wordt de melk voorgekoeld door een voorkoeler.
 • Groene stroom neutraal (deze eis is in voorbereiding); het streven is om op langere termijn klimaatneutraal te worden, te beginnen met op weg naar groene stroom neutraal door het inventariseren van het elektriciteitsgebruik en de teruglevering op jaarbasis.