AlgemeenHet landbouwbedrijf is volledig biologisch gecertificeerd
Alle eenheden van het landbouwbedrijf zijn omgeschakeld of in omschakeling

Bodem: Organische stofbalans
De organische stofbalans is over de afgelopen 5 jaar gelijk gebleven of gestegen

Bodem: Meststoffen
De hoeveelheid vloeibare N meststoffen is maximaal 10% van de totale hoeveelheid N

Uitgangsmateriaal: Gebruik turf
Er wordt gebruik gemaakt van maximaal 80% turf en minimaal 20% andere materialen

Puur en schoon: Kwaliteit aangevoerde compost
De (aangevoerde) compost is vrij van residuen van pesticiden, zware metalen en glysofaat of voldoet aan de residuennormen van keurcompost A/B.

Biodiversiteit: Minimaal 3%
Het bedrijf beschikt over minimaal 3% biodiversiteit van de aangemelde eenheid. Hier wordt gebruik gemaakt van een vastgestelde rekenmodule.

Energie en Klimaat: Duurzame elektriciteit
Alle gebruikte elektriciteit is afkomstig van groene energie door eigen installatie, zonnepanelen of windturbines opgewekt. Inkoop vindt plaats op basis van garantie dat de energie voldoet aan de eisen voor groene energie.

Energie en Klimaat: Vermindering energieverbruik
EKO-glastuinders volgens cursussen (nieuwe telen) om op de hoogte te zijn van de mogelijkheden energie te besparen.

Sociaal en eerlijk: Inhuren van personeel
Bij het gebruik van een tussenpersoon (uitzendbureau) bij het inhuren van personeel, dan is het uitzendbureau gecertificeerd conform NEN 4400

Transparantie: Presentatie naar de consument (meerkeuze, minimaal  één activiteit)
Het bedrijf heeft een eigen website met informatie over het bedrijf.
Het bedrijf houdt minimaal éénmaal per jaar een open dag
Het bedrijf verkoopt haar producten geheel of gedeeltelijk rechtstreeks aan de consument.
Het bedrijf ontvangt excursies van groepen (zoals bijvoorbeeld scholen, verenigingen)

Overige activiteiten (ter goedkeuring voorleggen)

Duurzame ontwikkeling: Invullen assesment met ontwikkelingspunten
De licentiehouder heeft het assessment met ontwikkelingspunten ingevuld en het minimaal aantal benodigde punten behaald.