Algemeen: Het landbouwbedrijf is volledig biologisch gecertificeerd
Alle eenheden van het landbouwbedrijf zijn omgeschakeld of in omschakeling

Bodem: Maximaal 50% rooigewassen
In het bouwplan zijn minder dan 50% rooigewassen opgenomen. Dit zijn gewassen incl. bol- en knolgewassen waarvan de wortel, dan wel de ondergrondse plantdelen worden geoogst voor productie/consumptie

Bodem: Minimaal 30% rustgewassen
In het bouwplan zijn minimaal 30% rustgewassen te weten grasklaver, graan (excl. mais), luzerne, vlinderbloemigen en/of groenbemester als hoofdgewas opgenomen
Inzaaien met een groenbemester is een alternatief voor minimaal 30% rustgewassen:
Alle percelen geoogst voor 01-10 worden ingezaaid met een groenbemester

Biodiversiteit: Minimaal 5% natuur en/of landschapselementen
Het bedrijf beschikt over minimaal 5% natuur en/of landschapselementen van het kadastraal bedrijfsareaal.

Energie en Klimaat: Duurzame elektriciteit (eis is in voorbereiding)
Alle aangekochte elektriciteit voor het akkerbouwbedrijf is groene stroom (bij afloop van huidige contract)

Transparantie: Presentatie naar de consument (meerkeuze, minimaal één activiteit)
Het bedrijf heeft een eigen website met informatie over het bedrijf.
Het bedrijf houdt minimaal éénmaal per jaar een open dag
Het bedrijf verkoopt haar producten geheel of gedeeltelijk rechtstreeks aan de consument.
Het bedrijf ontvangt excursies van groepen (zoals bijvoorbeeld scholen, verenigingen)
Overige activiteiten (ter goedkeuring voorleggen)