Om te komen tot plusnormen voor de deelsector Akkerbouw & Vollegrond Groenteteelt is een
werkgroep samengesteld uit een brede afvaardiging vanuit de overkoepelende sectororganisatie Bioplant. De overgangstermijn loopt tot 31 december 2020; na die datum voldoen alle EKO-licentiehouders met akkerbouw en vollegrond groenteteelt aan onderstaande plusnormen:

1. ALGEMEEN
Het landbouwbedrijf is volledig biologisch gecertificeerd; alle eenheden van het landbouwbedrijf voldoen aan de regels voor biologische productie of zijn in omschakeling.

2. BODEM

  • Maximaal 50% rooigewassen; in het bouwplan zijn minder dan 50% rooigewassen opgenomen. Dit zijn gewassen, inclusief bol- en knolgewassen, waarvan de wortel, dan wel de ondergrondse plantdelen worden geoogst voor productie/consumptie.
  • Minimaal 30% rustgewassen; in het bouwplan zijn minimaal 30% rustgewassen te weten grasklaver, graan (exclusief mais), luzerne, vlinderbloemigen en/of groenbemester als hoofdgewas opgenomen. Inzaaien met een groenbemester is een alternatief voor minimaal 30% rustgewassen. Alle percelen geoogst voor 01-10 worden ingezaaid met een groenbemester.


3. BIODIVERSITEIT

Minimaal 5% natuur en/of landschapselementen; het bedrijf beschikt over minimaal 5% natuur en/of landschapselementen van het kadastraal bedrijfsareaal.

4. ENERGIE EN KLIMAAT
Duurzame elektriciteit (eis is in voorbereiding); alle aangekochte elektriciteit voor het akkerbouwbedrijf is groene stroom (bij afloop van huidige contract).

5. TRANSPARANTIE EN PRESENTATIE NAAR DE CONSUMENT; (meerkeuze, minimaal één activiteit)

  • Het bedrijf heeft een eigen website met informatie over het bedrijf.
  • Het bedrijf houdt minimaal éénmaal per jaar een open dag.
  • Het bedrijf verkoopt haar producten geheel of gedeeltelijk rechtstreeks aan de consument
  • Het bedrijf ontvangt excursies van groepen (zoals bijvoorbeeld scholen, verenigingen).
  • Overige activiteiten (ter goedkeuring voorleggen).


Naast deze verplichte plusnormen die voor alle aangesloten EKO-licentiehouders gelden, kent de sector Akkerbouw & Vollegrond Groenteteelt een aantal optionele normen waar de EKO-licentiehouder zelf keuze uit kan maken.