Plusnormen

Plusnormen

Plusnormen

Boeren en tuinders weten zelf het beste waarin zij hun bedrijf nog kunnen verduurzamen. Maar een varkensbedrijf is geen melkveebedrijf en een akkerbouwbedrijf is geen glastuinbouwbedrijf. Daarom vertalen de agrarische deelsectoren zelf hun groene wensen en ambities naar concrete maatregelen voor het EKO-keurmerk.

De procedure is als volgt:

  1. Nieuwe plusnormen worden opgesteld door een groep licentiehouders, zijnde een eigen vereniging of inkooporganisatie, en ingediend bij Stichting EKO-keurmerk.
  2. Beoordeling van de ingediende normen door de EKO normencommissie op missie en visie EKO-keurmerk, bovenwettelijkheid en controleerbaarheid.
  3. Advies uitbrengen naar EKO bestuur door EKO normencommissie.
  4. Besluit nemen en terugkoppeling naar betreffende organisatie door EKO bestuur.
  5. EKO standaard op sector aanpassen, afstemmen en definitief maken door de EKO organisatie.
  6. Aanpassingen openbaar maken en implementatie met overgangstermijn door EKO in samenwerking met de betreffende vereniging of inkooporganisatie.

Voor de controle op naleving wordt er een overeenkomst afgesloten met de betreffende (controle-) organisaties. 


In dit document lees je meer over de ontwikkelambities van het EKO-keurmerk 2020-2021.


Klik hier door naar de totale inhoudelijke voorwaarden van het EKO-keurmerk.  

 

Bekijk hier de plusnormen van de sectoren:

Rundvee-zuivel

Het management van EKO-bedrijven zorgt voor een transparante bedrijfsvoering.

Varkenshouderij

EKO-ondernemers werken aan een gesloten kringloop en verminderen zo afval en verspilling.

Akkerbouw & vollegrond groenteteelt

EKO-ondernemers werken aan een gezonde bodem met een gevarieerd bodemleven.

Glastuinbouw

Het management van EKO-bedrijven zorgt voor een transparante bedrijfsvoering.

Landbouw overige sectoren

Het management van EKO-bedrijven zorgt voor een transparante bedrijfsvoering.

 

Ook de melkgeitenhouders hebben aanvullende voorwaarden opgesteld en deze worden op korte termijn ter goedkeuring voorgelegd aan het EKO-bestuur. Op dit moment vinden er ook goede gesprekken plaats met de legpluimveehouders en de handel & verwerking, om te komen tot plusnormen voor deze sectoren.