Over EKO

Over EKO

Het EKO-keurmerk maakt de extra inspanningen van biologische bedrijven op het gebied van verduurzaming zichtbaar.

Stichting EKO keurmerk is een onafhankelijke private stichting die in 2012 is opgericht. De stichting heeft geen winstoogmerk. Uit de statuten: “De stichting stelt zich ten doel ontplooiing van activiteiten die de biologische en ecologische kwaliteit van producten bevorderen, onder andere door certificering en daaraan gekoppelde toekenning van het EKO-keurmerk.”

Over het keurmerk
Het EKO-keurmerk op voedingsmiddelen bestaat al ruim 30 jaar en kennen de meeste mensen als keurmerk voor biologische voedingsmiddelen. Stichting EKO-keurmerk is sinds 2012 eigenaar van dit keurmerk. Met de komst van het Europese biologische keurmerk (het groene blaadje met de sterretjes) heeft EKO de kans gekregen zich verder te ontwikkelen. EKO-producenten moeten behalve biologisch gecertificeerd zijn, ook aanvullende inspanningen verrichten op het gebied van duurzaamheid. Deze communiceren zij via hun online bedrijfsprofiel op deze site.

Vanaf 2018 zijn er nieuwe inhoudelijke voorwaarden uitgewerkt (zie documenten) en van toepassing zoals:
1) inheemse versproducten komen voor minimaal 80% van EKO-licentiehouders
2) voldoen aan de vooorwaarden op sociaal en eerlijk gebied
3) vanaf 2019 van toepassing: “fair trade” eis voor negen ingrediënten
De overgangstermijn voor bestaande licentiehouders is hiervoor een jaar. Daarna geldt dat er sancties kunnen worden opgelegd.

Voor de deelsectoren melkveehouderij, varkenshouderij en akkerbouw & volle grond groenten zijn eveneens extra normen ontwikkeld in nauwe samenwerking met deze deelsectoren. De inrichting van de controle en handhaving wordt in het najaar van 2018 ingericht.

Horeca en winkels
Naast boeren en handelsbedrijven, kunnen ook horeca en winkels zich aansluiten bij EKO. Horecabedrijven komen in aanmerking voor het keurmerk als zij 80-100% biologisch inkopen (Goud), 50-80% (Zilver), of 15-50% (Brons). Daarnaast is er een uitgebreide toets op duurzaamheid in de bedrijfsvoering, variërend van de inzet van groene energie, tot beperking van voedselverspilling. Winkels komen in aanmerking voor het winkelkeurmerk als zij minimaal 90% biologisch assortiment aanbieden en daarnaast aan specifieke duurzaamheidscriteria voldoen.

Het bestuur
Het bestuur van Stichting EKO is samengesteld uit EKO-leden van de belangrijkste stakeholder verenigingen:

Biohuis (biologische boeren):
• Arie van den Berg
• Maria Buitenkamp

BioNederland (biologische handel en verwerking):
• Jurrien Roossien

Biowinkelvereniging (biologische winkels):
• Erik Does
• Gerard Hardeman

Onafhankelijke voorzitter: Bas Rüter.

Directie en uitvoering
Bionext voert de directie en alle operationele taken uit in opdracht van het bestuur van Stichting EKO. Het team van EKO bestaat uit:
Secretariaat: Karen Stork
Accountmanagers: Hans Fuchs (boeren), Yvonne Servaas (Merk & Handel en Biologische winkels), Bavo van den Idsert (supermarkt), André Brouwer (Horeca)
Certificering en controle: René Heusschen
Projectleider: Hans Fuchs
Communicatieteam: Aafke Hofman, Marleen Meijers, Leonie van der Velden en Jantine Brandemann ter Beek
Directie: Bionext

Stakeholder consultaties
Het EKO-keurmerk is vol in ontwikkeling naar het meest brede en onderscheidende keurmerk voor multi-duurzame biologische bedrijfsvoering en producten. Hierbij worden continue stakeholders betrokken omdat gekozen is voor een bottom-up benadering. Boeren, bedrijven en deelsectoren formuleren zelf hun plusnormen, die door Stichting EKO worden getoetst op controleerbaarheid door een Technische Commissie (in oprichting) en formeel vastgesteld in het bestuur. Stichting EKO geeft begeleiding aan deelsectoren om hun bovenwettelijke plusnormen op te stellen en organiseert de borging via certificering en controle.

Reglementen & voorwaarden
> Op deze pagina vindt u onze reglementen en andere belangrijke documenten

Rapportage EKO
> Hier vindt u onze rapportage '2017 – juni 2018'