Over EKO

Over EKO

Het EKO-keurmerk maakt de extra inspanningen van biologische bedrijven op het gebied van verduurzaming zichtbaar.

Stichting EKO keurmerk is een onafhankelijke private stichting die in 2012 is opgericht. De stichting heeft geen winstoogmerk. Uit de statuten: “De stichting stelt zich ten doel ontplooiing van activiteiten die de biologische en ecologische kwaliteit van producten bevorderen, onder andere door certificering en daaraan gekoppelde toekenning van het EKO-keurmerk.”

Over het keurmerk
Het EKO-keurmerk op voedingsmiddelen bestaat al ruim 30 jaar en kennen de meeste mensen als keurmerk voor biologische voedingsmiddelen. Stichting EKO-keurmerk is sinds 2012 eigenaar van dit keurmerk. Met de komst van het Europese biologische keurmerk (het groene blaadje met de sterretjes) heeft EKO de kans gekregen zich verder te ontwikkelen. 

EKO-producenten moeten behalve biologisch gecertificeerd zijn, ook aanvullende inspanningen verrichten op het gebied van duurzaamheid. Deze communiceren zij via hun online bedrijfsprofiel op deze site. Horeca en winkels

Naast boeren en handelsbedrijven, kunnen ook horeca en winkels zich aansluiten bij EKO. Horecabedrijven komen in aanmerking voor het keurmerk als zij 80-100% biologisch inkopen (Goud), 50-80% (Zilver), of 15-50% (Brons). Daarnaast is er een uitgebreide toets op duurzaamheid in de bedrijfsvoering, variërend van de inzet van groene energie, tot beperking van voedselverspilling. Winkels komen in aanmerking voor het winkelkeurmerk als zij minimaal 90% biologisch assortiment aanbieden en daarnaast aan specifieke duurzaamheidscriteria voldoen.

Het bestuur
In het bestuur van Stichting EKO-keurmerk zitten: Bas Rüter, Arie van den Berg, Erik Does, Gerard Hardeman, Jurrien Roossien, Maria Buitenkamp en Ronald van Marlen.

Reglementen & voorwaarden
Op deze pagina
 vind je onze reglementen en andere belangrijke documenten.