EKO betekent dat je je als werkgever sociaal opstelt naar de medewerkers maar ook als inkoper naar leveranciers en als verkoper naar de afnemers.

Het EKO-bedrijf is maatschappelijk betrokken en levert een actieve bijdrage aan de samenleving, bijvoorbeeld door het aannemen van medewerkers met een achterstand op de arbeidsmarkt, het aanbieden van zorg of het organiseren van lokale activiteiten.

Bij het inlenen van tijdelijke werknemers via uitzendbureaus wordt gebruik gemaakt van gecertificeerde bedrijven. EKO-bedrijven hebben langdurige samenwerkingsverbanden met leveranciers en klanten. Tevens is er aandacht voor sociale aspecten bij inkoop van producten uit risicolanden.