Het ideaal van EKO is om uitsluitend gebruik te maken van biologisch uitgangsmateriaal. Het doel is om ieder jaar meer zaai- en pootgoed te gebruiken dat biologisch is opgekweekt.

Hierdoor wordt mede invulling gegeven aan de ontwikkeling van rassen die beter passen bij de biologische teelt. Ook bij veeteelt is het gebruik van rassen die passen bij de biologische productiemethode erg belangrijk. Veehouders leveren hiermee een bijdrage aan het in stand houden van oude of zeldzame rassen.