EKO boeren respecteren de vijf vrijheden voor dieren. Dieren zijn vrij om hun natuurlijke gedrag te vertonen, vrij van dorst, honger en onjuiste voeding, vrij van fysiek en mentaal ongerief, vrij van pijn, verwonding en ziektes, vrij van angst en chronische stress. Een gezond dier is in balans.

Goede omstandigheden en geschikte rassen vormen de basis van een goede gezondheid. In biologische dierhouderij is daarom preventieve toediening van antibiotica verboden en het eventuele gebruik bij ziekte streng gereguleerd. EKO-bedrijven hebben ook aandacht voor transportduur en slachtomstandigheden.