Hulp nodig?
Openingstijden

Ma. t/m vrij. 09.00 - 17.00

Horeca certificeringstraject

Horeca certificeringstraject

Dit zijn de stappen om gecertificeerd te worden:

1. Aanmelding
Stuur digitaal een volledig ingevuld registratieformulier en betaal de registratiebijdrage. Hier vindt u het online formulier.

2. Registratie
Na ontvangst van het registratieformulier en de registratiebijdrage sturen wij een registratiebevestiging. Daarmee wordt de certificatieovereenkomst van kracht.

3. Digitale vragenlijst
Ter voorbereiding op het toelatingsonderzoek krijgt u een digitale vragenlijst (Assessment) op basis waarvan wordt beoordeeld of u in voldoende mate kunt aantonen dat aan de gestelde eisen kan worden voldaan. Na een positieve beoordeling wordt u ingepland voor een toelatingsonderzoek. Er is ook een digitaal duurzaamheidsassessment beschikbaar

4. Toelatingsonderzoek
De inspecteur neemt contact met u op voor een toelatingsonderzoek. Tijdens dit onderzoek beoordeelt de inspecteur of uw bedrijf kan voldoen aan de voorwaarden. De inspecteur legt de bevindingen vast in een rapport. Dit rapport ondertekent u ook.

Ter voorbereiding op het toelatingsonderzoek zijn de volgende zaken van belang:
• U koopt uw biologische producten aan bij gecertificeerde leveranciers en u hebt een overzicht van leveranciers beschikbaar (zie § 3.1 van het informatieblad).
• U toont aan hoe u de ingangscontrole waarborgt (zie § 3.3 van het informatieblad)
• U kunt aantonen dat uw administratie geschikt is voor de biologische certificering (zie § 3.2 van het informatieblad)
• U heeft een duurzaamheidsbeleid geformuleerd of de duurzaamheidschecklijst ingevuld

5. Kwalificatieperiode voor de certificatie van Brons, Zilver en Goud
De kwalificatieperiode van drie maanden begint na het toelatingsonderzoek, tenzij punt C1 t/m C4 nog niet in orde zijn. In de kwalificatieperiode toont u het aankooppercentage biologische producten per productgroep aan. Indien u al een rapportage beschikbaar heeft over de afgelopen maanden en een duurzaamheidsbeleid, dan kan certificatie zonder deze kwalificatieperiode plaatsvinden. Voor certificatie van 100% geldt geen kwalificatieperiode.

6. Certificatie
Op basis van de rapportage van het toelatingsonderzoek wordt de certificatiebeslissing genomen. Indien in hoge mate al voldaan wordt aan de certificatie-eisen dan kan onder voorwaarden het certificaat worden verleend. Daarnaast krijgt u digitaal het EKO-keurmerk Horeca toegestuurd, zodat u dit voor uw promotie kunt gebruiken.

7. Geldigheidsduur certificaat
Normaal is een certificaat 2 jaar geldig. Na certificatie krijgt een individuele horeca zaak om de 2 jaar een fysieke inspectie. En jaarlijks worden o.a. de verbeterdoelen en het percentage biologische producten beoordeeld.

Documentenoverzicht

Voor een volledig overzicht van alle reglementen, voorwaarden, infobladen en Eko-codes kunt u kijken op de documentenpagina.
>  Ga naar documenten