EKO officieel één van de 11 Topkeurmerken

Het is lastig kiezen uit alle duurzame keurmerken in de supermarkt. Milieu Centraal bracht een ordening aan in het woud aan keurmerken.

EKO wordt breder, sterker en onderscheidend

Samen met onze biologische ondernemers leggen we de lat steeds hoger. We willen vooruit, dus worden EKO-bedrijven elk jaar duurzamer.

Benieuwd waar Stichting EKO mee bezig is?

In de afgelopen anderhalf jaar heeft Stichting EKO belangrijke stappen gezet om het EKO keurmerk verder vorm en inhoud te geven. Benieuwd?

EKO-voordeel op leningen Triodos en Rabobank

EKO-licentiehouders kunnen op basis van hun maatschappelijke doelen en EKO-inspanningen voordeel krijgen op leningen bij Triodos Bank en Rabobank.

Nieuwe normencommissie

Per 1 januari heeft Stichting EKO een normencommissie aangesteld, die het bestuur gaat adviseren over de plusnormen per deelsector. Leden van de commissie zijn Martin Wiersema (representant veehouderij), Evert Rienks (representant akkerbouw), Jaap-Jan Brugman (specialist certificatie en toezicht) en René Heusschen (ondersteunend secretaris vanuit Stichting EKO), met als voorzitter Leen Janmaat.

Verlenging EKO-licenties en wijzigingen EKO-voorwaarden

Om de EKO-licentie te verlengen dit jaar hebben de EKO-licentiehouders een formulier ingevuld waarbij geïnventariseerd is in hoeverre de EKO-licentiehouders voldoen aan de (nieuwe) voorwaarden. Onder andere op basis hiervan zijn de EKO-licenties verlengd. Bij een deel van de EKO-licentiehouders is contact opgenomen naar aanleiding van deze inventarisatie. Voor een klein deel van deze EKO-licentiehouders loopt het verlengingstraject nog. Voor half augustus is dit afgerond.

Verdere doorontwikkeling: EKO-voorwaarden aangepast
Op onze website vindt u bij de Documenten de extra voorwaarden die gesteld worden aan het EKO-keurmerk naast de biologische EU wet- en regelgeving.

Belangrijkste wijzigingen / aanvullingen:

  1. Aanvullende normen deelsectoren
    Drie deelsectoren, te weten rundvee (melk), varkens (vlees), akkerbouw en vollegrondsgroente, hebben aanvullende normen en ontwikkelingspunten benoemd. Deze zijn na een uitvoerig traject van consultatie binnen de deelsectoren en goedkeuring door de EKO-normencommissie gepubliceerd op de website met ingangsdatum 01-06-2019 (overgangstermijn van een jaar). Met deze aanvullende normen wordt voldaan aan de eis van verdere doorontwikkeling (de twee jaarlijkse verbeterdoelstellingen).
  2. EKO erop = EKO erin (min. 80%)
    Voor een aantal versproducten zoals varkensvlees, koe-zuivel en eieren wordt sinds dit jaar gecontroleerd op EKO erop = EKO erin (zie Inhoudelijke Voorwaarden). Het gebruik van het EKO-keurmerk heeft gegarandeerd meerwaarde en is duidelijk herkenbaar voor de consument. Als het EKO-keurmerk op een verpakking staat, is het product logischerwijs ook afkomstig van een EKO-producent.
  3. “Fair” voor bepaalde ingrediënten
    Indien een product met het EKO-keurmerk meer dan 10% van het gewicht van een specifiek ingrediënt bevat, te weten suiker, cacao, koffie, banaan, ananas, thee, cashewnoten, pinda’s en rijst, dient de producteigenaar dit te hebben afgedekt met een door Stichting EKO erkende “Fair” standaard. Zie Inhoudelijke Voorwaarden.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de normen of over certificatie, aarzel niet om te mailen naar info@eko-keurmerk.nl (bij voorkeur) of te bellen naar +31 (0)30 2320493.

Laatste hand aan standaard EKO-leer

Na anderhalf jaar is het dan bijna zover. We leggen de laatste hand aan een standaard voor EKO-leer. EKO-leer is leer van dieren uit de biologische landbouw waarvan de huiden zo duurzaam mogelijk zijn gelooid en afgewerkt. In het najaar zullen we de standaard presenteren en een pilot beginnen.