EKO: De kroon op het werk van De Groene Weg 

De Groene Weg lanceert per 1 januari een EKO-code. Hiermee gaat de onderneming voor een nog duurzamere voedselproductie.

Sectornormen

Elke EKO-ondernemer gaat verder. Om samen nóg meer te bereiken, gaat EKO over op een aanpak waarin bedrijven in één sector voldoen aan een gelijke set normen. Deze normen worden per sector ontwikkeld en vastgesteld. Als EKO-ondernemer moet u aan de normen van uw sector voldoen om het het EKO-keurmerk mogen blijven dragen. Op deze manier kunnen we de waarde van het EKO-keurmerk hard maken. Zodra er in uw sector normen zijn opgesteld – de uitwerking gebeurt door de sector zelf - wordt u hier uiteraard van op de hoogte gesteld. Tot die tijd werkt u met twee zelf gestelde doelen. Bekijk hier de Inhoudelijke Voorwaarden als u de details wilt weten.

Collectieve zuivelnormen

Op 23 mei j.l. heeft Stichting EKO een overeenkomst gesloten met de koezuivelsector voor de collectieve normen in de biologische melkveehouderij. Met de varkenshouderij en de akkerbouw hebben nu drie landbouwsectoren hun EKO-normen ontwikkeld. De koezuivelsector heeft de afgelopen jaren toegewerkt naar extra normen voor vrijwel alle biologische melkveehouderijbedrijven in Nederland. Bekijk hier de Inhoudelijke Voorwaarden als u de details over normen en doelen wilt weten.