Antiluizenmiddel fipronil in eieren

Omdat antiluizenmiddel fipronil inmiddels ook is aangetroffen bij biologische bedrijven, heeft ketenorganisatie Bionext een lijst samengesteld.

De 11 Topkeurmerken bepleiten afschaffing BTW op duurzame voeding

De elf topkeurmerken* roepen de politiek op om de BTW-verhoging van 6% naar 9% aan te grijpen om de BTW op duurzame voedingsproducten af te schaffen. Deze maatregel past in het rijtje aan klimaatmaatregels van het nieuwe kabinet onder het motto ’de vervuiler betaalt’. En doet recht aan de ‘echte prijs’ van produkten.

Duurzame voeding, herkenbaar aan de elf topkeurmerken, is aan een sterke opmars bezig. Het afgelopen jaar steeg de omzet volgens de Monitor Duurzaam Voedsel 2016 van 3 naar 3,7 miljard Euro. De overheid juicht dit toe. Logisch, want het is maatschappelijk zeer gewenst dat onze voeding dier-, milieu-, klimaat- en mensvriendelijk (sociaal en gezond) wordt geproduceerd. Dat lost tal van problemen op en bespaart kosten. Daarom roepen de elf topkeurmerken*  de politiek op om de BTW-verhoging van 6% naar 9% aan te grijpen om de BTW op duurzame voedingsproducten juist af te schaffen.

True Cost 

Duurzame producten zijn vaak iets duurder, omdat maatschappelijke verbeteringen in de prijs opgenomen zijn. Denk aan een eerlijke prijs voor de boer, weidegang voor koeien, goede arbeidsomstandigheden en milieuvriendelijke productiemethodes. Veel duurzame producten zouden nu al goedkoper zijn dan ‘gewone producten’ als werkelijke kosten voor deze verbeteringen doorberekend zouden worden. Met de aankoop van duurzame producten besparen we dus op kosten voor onder meer ontwikkelingshulp, natuurbescherming, klimaatverandering, dierenwelzijn en gezondheid. De sterke stijging van de duurzame aankopen bewijst dat consumenten hier waarde aan hechten.

BTW-politiek nieuwe kabinet

Nu het nieuwe kabinet heeft besloten om het lage BTW-tarief te verhogen van 6% naar 9% roepen de duurzame topkeurmerken de politiek op om de BTW op duurzame producten helemaal af te schaffen. Dat is de snelste route naar een wereld van duurzame productie, die op termijn de overheidsuitgaven verlaagt op alle maatschappelijke thema’s die met landbouw en voeding samenhangen. 


Esther Luiten, commercieel directeur, Aquaculture Stewardship Council

Marijke de Jong, programmamanager Beter Leven keurmerk, Dierenbescherming

Bavo van den Idsert, directeur Bionext

Bert Ruitenbeek, directeur Demeter

Bas Rüter, voorzitter Stichting EKO-keurmerk

Hans Nieuwenhuis, Program Director Benelux, Marine Stewardship Council

Peter d’Angremond,  directeur Max Havelaar

Gijs Dröge, directeur Milieukeur

Marcel Clemont, directeur Markets Transformation, Rainforest Alliance Europe

Inke van der Sluijs, Technical Manager, Roundtable On Sustainable Palm Oil (RSPO)

Han de Groot, Executive Director, Utz

* = Onafhankelijke voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal heeft elf keurmerken als topkeurmerk erkend omdat zij transparant, betrouwbaar en ambitieus zijn. Deze elf keurmerken zijn: ASC en MSC, Beter Leven 2 en 3-sterren, Biologisch EU, Demeter, EKO, Fairtrade, UTZ, Milieukeur en RainForest Alliance.

Eerste schoolcateraar met EKO-Keurmerk

Voor het eerst is het EKO-keurmerk Horeca uitgereikt aan een schoolcateraar: De Goede Snackbar. 

Primeur: drie EKO-keurmerk certificaten voor Heerlijkheid Mariënwaerdt

Vandaag is het driedubbel feest op Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd. Gedeputeerde Bea Schouten van de provincie Gelderland reikt maar liefst drie EKO-keurmerk certificaten uit. Niet alleen de twee horecalocaties op het landgoed worden EKO-gecertificeerd. Ook de landgoedwinkel ontvangt een EKO-certificaat. Heerlijkheid Mariënwaerdt is een landgoed waar duurzaamheid en biologische productie kernwaarden zijn. Een perfecte match met het EKO-keurmerk, dat staat voor ambitieuze biologische ondernemers die de duurzaamheidslat steeds weer iets hoger leggen. 

EKO-voordeel op leningen Triodos en Rabobank

EKO-licentiehouders kunnen op basis van hun maatschappelijke doelen en EKO-inspanningen voordeel krijgen op leningen bij Triodos Bank en Rabobank.

Beauforthuis eerste theater met EKO-keurmerk horeca

Gisteravond reikte wethouder Fluitman het EKO-keurmerk uit aan Theater Beauforthuis te Austerlitz/Zeist. Dit gebeurde tijdens een avontuurlijk podium voor ambitieus en gevestigd talent met uiteenlopende roots.

Met het EKO-keurmerk horeca zijn bezoekers van het Beauforthuis ervan verzekerd dat minimaal 80% van de horecaproducten EKO-gecertificeerd zijn. Het Beauforthuis serveert van oudsher biologische producten. Met het EKO-keurmerk laat het theater zien dat het waarde hecht aan eerlijke ingrediënten een duurzame voedselproductie, eerlijke handel en een eerlijke prijs voor de boeren.

Koffietijd op bezoek bij tuinder Rob van Paassen

Koffietijd staat van 1 t/m 9 november in het teken van Doe Maar Lekker Duurzaam. Dat is een campagne van onder andere de Nationale Postcode Loterij. Hierbij passeren verschillende keurmerken de revue. Maandag was het de beurt aan het biologisch en EKO-keurmerk en dus ging de redactie van Koffietijd op bezoek bij tuinder Rob van Paassen. Kijk hier het item terug.

De Goede Snackbar redt het niet

EKO-keurmerk steunde van harte een ondernemersinitiatief in Zutphen om de schoolkantine een stuk gezonder te maken. Bij drie vestigingen waren vers gemaakte broodjes en salades en betere frisdrank te koop, zoveel mogelijk bio. Over de noodzaak van een gezondere schoolkantine is geen discussie, maar het is wel balanceren: als het aanbod té ‘verantwoord’ of te duur wordt, zoeken de leerlingen liever een snackbar in de buurt op.

Dat balanceren lukte aardig, maar de verse bereidingen vroegen veel menskracht in relatie tot de omzet. De school wilde daar niet of onvoldoende in bijdragen om het project rendabel te krijgen. Net als bij ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen wordt voeding op scholen gezien als een kostenpost. Een Cola- of een candybarautomaat levert geld op; waarom moet de kantine dan geld kosten?

Daarom is het project stopgezet. Ondertussen tekent de overheid convenanten met allerlei partijen voor gezonder eten op scholen waarin voornamelijk de gevestigde belangen vertegenwoordigd zijn. Wij zoeken voor 2019 samenwerking met scholen die echt iets willen veranderen.

EKO opnieuw topkeurmerk

Vandaag maakte Milieu Centraal de nieuwe top 10 topkeurmerken in de voedingssector bekend, waaronder het EKO-keurmerk. En daar zijn we trots op. Er komen nog steeds nieuwe duurzaamheidslogo’s voor voeding op de markt. Dat blijkt uit de nieuwe beoordeling van beeldmerken op voeding, uitgevoerd door Milieu Centraal. De teller staat bijna op 100, maar slechts 10 keurmerken op voeding zijn topkeurmerken.

10 topkeurmerken voor duurzamere boodschappen
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vroeg Milieu Centraal om alle keurmerken en bedrijfslogo’s langs de meetlat te leggen. De beoordelingen zijn terug te vinden in de Keurmerkenwijzer. Na grondige beoordeling bleken 10 keurmerken echte toppers te zijn.

De tien topkeurmerken helpen om makkelijker een bewuste keuze te maken in de supermarkt. “Ze stellen hoge eisen aan milieu, eerlijke handel en dierenwelzijn en hun controle is goed. Al blijven er altijd nog verbeterpunten mogelijk”, zegt Kirsten Palland van Milieu Centraal. “Opvallend is deze keer dat er vooral in de productgroep vlees veel nieuwe duurzaamheidslogo’s op de markt zijn gekomen.”

Waar is op gelet?
Er zijn 95 beeldmerken getoetst op hoe streng hun eisen zijn op milieu, eerlijke handel en dierenwelzijn, op controle en transparantie. De beoordeling van elk beeldmerk vond plaats binnen een specifieke productgroep, zoals eieren, vlees of koffie. Zo kan goed vergeleken worden welke eisen er echt uitspringen. In vergelijking met de eerste beoordeling van 2016 is de methodiek aangescherpt. Zo is de toetsing van controle uitgebreid. Aspecten als continue verbetering van de eisen die gesteld worden en de verantwoordelijkheid voor de hele keten van boer tot klant zijn deze keer meegenomen.

Sectornormen

Elke EKO-ondernemer gaat verder. Om samen nóg meer te bereiken, gaat EKO over op een aanpak waarin bedrijven in één sector voldoen aan een gelijke set normen. Deze normen worden per sector ontwikkeld en vastgesteld. Als EKO-ondernemer moet u aan de normen van uw sector voldoen om het het EKO-keurmerk mogen blijven dragen. Op deze manier kunnen we de waarde van het EKO-keurmerk hard maken. Zodra er in uw sector normen zijn opgesteld – de uitwerking gebeurt door de sector zelf - wordt u hier uiteraard van op de hoogte gesteld. Tot die tijd werkt u met twee zelf gestelde doelen. Bekijk hier de Inhoudelijke Voorwaarden als u de details wilt weten.

Collectieve zuivelnormen

Op 23 mei j.l. heeft Stichting EKO een overeenkomst gesloten met de koezuivelsector voor de collectieve normen in de biologische melkveehouderij. Met de varkenshouderij en de akkerbouw hebben nu drie landbouwsectoren hun EKO-normen ontwikkeld. De koezuivelsector heeft de afgelopen jaren toegewerkt naar extra normen voor vrijwel alle biologische melkveehouderijbedrijven in Nederland. Bekijk hier de Inhoudelijke Voorwaarden als u de details over normen en doelen wilt weten.

RTL Z bij EKO-bakkerij Hardeman

Het RTL Z-programma De Barometer is op bezoek geweest bij EKO-bakkerij Hardeman. De aflevering gaat over de Nederlandse bakkerij en wordt uitgezonden op zondag 10 november, 17.30u. Bekijk alvast de making-of.

Bijeenkomst deelsectoren

Binnenkort vindt een bijeenkomst plaats over de deelsectoren. Doel van de bijeenkomst is onder andere elkaar informeren, inspireren en uitdagen over de keuzes die gemaakt zijn in de uitwerking van de EKO-normen voor de sectoren. Daarmee kan verdere afstemming plaatsvinden over de gewenste wisselwerking (kringloopprincipes) tussen de verschillende sectoren. Verder staat o.a. de uitwerking voor het thema ‘Sociaal en eerlijk’ op de agenda. Initiatiefnemers en bedrijfsleden van de deelsectoren ontvangen binnenkort een uitnodiging voor de bijeenkomst.

Farm to Fork: 25% biologisch landbouw areaal in 2030

Afgelopen maand maakte de Europese Commissie bekend dat ze naar 25% biologisch landbouw areaal wil groeien in 2030. Dit als onderdeel van de ‘Farm to Fork’-strategie binnen de Green Deal van de EU; de plannen om het hele voedselsysteem, van landbouw tot voedingsconsumptie, te verduurzamen. Hiermee wil Europa het eerste klimaat neutrale continent zijn. Vanuit Stichting EKO zijn wij natuurlijk erg blij met dit nieuws.

De stap naar 25% is erg ambitieus, aangezien het gemiddelde biologisch landbouw areaal in Europa op 7,7% ligt. Nederland moet van nog verder komen, met een gemiddeld biologisch landbouw areaal van 4,1%. Dat betekent dat er een forse groei gerealiseerd moet worden. Stichting EKO hoopt dat de Europese plannen zullen leiden tot een actiever beleid rondom biologisch in Nederland. Volgens Michaël Wilde (Directeur Stichting EKO):  ‘Deze forse groei is zeker haalbaar, maar niet zonder rigoureuze keuzes die leiden tot meer productie én meer afname van biologische producten. Het allerbelangrijkste is zorgen voor een evenwichtige groei, waarbij vraag en aanbod gelijk oplopen in alle deelsectoren. De mest die voortkomt uit de veeteelt heb je nodig voor vruchtbare landbouw grond. Dat betekent dat niet maar één sector biologisch kan groeien, omdat er dan overschotten en tekorten zullen ontstaan. Ze hebben elkaar nodig.’

Naarmate er meer boeren en consumenten omschakelen naar biologisch verwachten wij dat er ook meer interesse zal zijn in producten met een EKO keurmerk.

Aanvullende EKO-normen vastgesteld voor sectoren glastuinbouw en landbouw overige sectoren

Per 1 januari 2021 worden ook aanvullende normen voor de sectoren glastuinbouw en landbouw overig van kracht. De Stichting EKO-keurmerk is blij met de extra stappen die deze sectoren bereid zijn om te gaan nemen en waar de sectoren met elkaar afspraken over hebben gemaakt. Prachtige ambities om verder te willen gaan in verduurzaming.

Aan Sjuuteeänjd beloond met groene Michelinster

Ondernemers die extra stappen durven nemen om hun bedrijfsvoering te verduurzamen moeten hiervoor beloond worden. Met dat idee werd dit jaar voor het eerst de groene Michelinster uitgereikt. Verschillende horecagelegenheden hebben voor hun inspanningen deze groene ster mogen ontvangen. EKO-gecertificeerd restaurant Aan Sjuuteänjd te Schinnen was een van de gelukkige winnaars.

In de Volkskrant verscheen een artikel over de groene Michelinster, dat kun je hier lezen. 

Vanuit Stichting EKO zijn wij ontzettend trots op Aan Sjuuteänjd en we vinden dat ze met hun extra stappen deze winst zeker verdiend hebben. Van harte gefeliciteerd!