Aanvullende EKO-normen vastgesteld voor sectoren glastuinbouw en landbouw overige sectoren

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Additional EKO standards set for glasshouse horticulture and agriculture other sectors</span></span>

Aanvullende EKO-normen vastgesteld voor sectoren glastuinbouw en landbouw overige sectoren

Per 1 januari 2021 worden ook aanvullende normen voor de sectoren glastuinbouw en landbouw overig van kracht. De Stichting EKO-keurmerk is blij met de extra stappen die deze sectoren bereid zijn om te gaan nemen en waar de sectoren met elkaar afspraken over hebben gemaakt. Prachtige ambities om verder te willen gaan in verduurzaming.

EKO glastuinbouw
De normen voor de EKO glastuinders zijn opgesteld door een werkgroep van Vereniging Bioglasteelt onder leiding van Jorrit Jonkers. In de sector zijn duidelijke ambities met betrekking tot een nog gezondere bodem, het verder verduurzamen van het energieverbruik en het verder vergroten van de biodiversiteit in en buiten de kas. Belangrijke aanvullende voorwaarden zijn dat het bedrijf volledig biologisch is en er geen gangbare tak naast heeft. Tevens worden er eisen gesteld aan de bodemvruchtbaarheid en aan het percentage biodiversiteit (minimaal 3%). Ook is alle ingekochte elektriciteit duurzaam (groen) en wordt er verder gewerkt aan energiebesparing, ook middels de cursus het nieuwe telen. Indien er gebruik gemaakt wordt van een uitzendbureau bij het inlenen van arbeid dan is dit uitzendbureau gecertificeerd conform NEN 4400.  

Lees hier alle plusnormen voor de sector glastuinbouw.

EKO landbouw overige sectoren
Onder de sector ‘landbouw overige sectoren’ vallen onder andere de deelsectoren kruiden, paddenstoelen, sierplanten & bloemen en fruit. Er wordt nog gewerkt aan afzonderlijke plusnormen voor de fruitsector.

Ook voor de sector ‘landbouw overige sectoren’ geldt dat het bedrijf volledig biologisch moet zijn (of in omschakeling). Er zijn extra stappen afgesproken op het gebied van biodiversiteit (minimaal 3%) en duurzaam ingekochte energie. Ook dient er een duidelijke activiteit te zijn op het gebied van transparantie, denk aan een website of de organisatie van een open dag. Indien er gebruik wordt gemaakt van een uitzendbureau dan dient dit ook gecertificeerd te zijn conform NEN 4400. Tevens dienen deze bedrijven per jaar 2 verbeterdoelen te formuleren waarop concrete acties worden ondernomen.

Lees hier alle plusnormen voor de sector ‘landbouw overige sectoren’

 

Normen in ontwikkeling

Ook de melkgeitenhouders hebben, onder de koepel van De Groene Geit, een voorstel opgesteld voor  de aanvullende voorwaarden voor hun sector. In januari zullen deze aanvullende voorwaarden ter goedkeuring worden voorgelegd aan het EKO-bestuur.

Op dit moment wordt er, in samenwerking met BioNederland, hard gewerkt aan aanvullende normen voor handel & verwerking. Een workshop over het EKO-keurmerk, op 30 november georganiseerd door BioNederland, heeft veel input opgeleverd voor de aanvullende voorwaarden voor de sector handel & verwerking.

Door een werkgroep van de Biologische Pluimveehoudersvereniging (BPV) wordt gewerkt aan het opstellen van aanvullende EKO-normen voor de legpluimveehouders.

In deze PDF vindt u de inhoudelijke voorwaarden voor EKO licentiehouders en voor het gebruik van het EKO keurmerk.