Nieuwe ontwikkelingen EKO-Normen

Nieuwe ontwikkelingen EKO-Normen

Afgelopen maand heeft de normencommissie digitaal vergaderd en gesproken over :


GLASTUINBOUW
De groep van Bioglas is bezig met de ontwikkeling van de EKO Normen Glastuinbouw en voor de volgende thema’s zijn eisen in ontwikkeling:
• Algemeen: Het bedrijf is volledig biologisch of deels in omschakeling
• Bodem: Organische stofbalans minimaal gelijk of gestegen tov 5 jaar geleden
• Bodem: maximaal 10% vloeibare meststoffen
• Uitgangsmateriaal: minder turf (maximaal 80%) bij de opkweek van planten
• Puur en schoon: compost vrij van residuen
• Sociaal en Eerlijk: overkoepelende EKO-normen betreffende presentatie naar de consument
• Transparantie: overkoepelende EKO-normen

Heeft u vragen of opmerkingen hierover dan horen wij het graag. Tevens is er een aanvullende lijst met ontwikkelpunten, waarmee de glastuinbouwtelers zelf naar eigen inzicht stappen kunnen zetten.

GEITEN
Voor de EKO-normen van de geiten is de Groene Geit bezig met de ontwikkeling van een programma. De basis is de door de Groene Geit opgestelde en door de leden goedgekeurde visie voor de biologische geitenhouderij. De ambities worden vertaald in een aanvullende module biologische binnen het duurzaamheidsprogramma voor de geitenzuivel (DGKZ). Een voorbeeld van een aanvullend onderwerp is bijvoorbeeld weidegang. Voordeel van het onderbrengen binnen het algemene programma is dat QLIP de inspectie hiervan zou kunnen meenemen in de reguliere KKM controles.

VOORSTEL LANDBOUW OVERIGE SECTOREN
Voor de kleinere sectoren die vooralsnog te klein zijn voor eigen deelsectoren normen (zoals paddenstoelen, kruiden, fruit) zijn er een set normen landbouw overig in voorbereiding, te weten:
• Algemeen: Het bedrijf is volledig biologisch (of deels in omschakeling naar biologisch)
• Biodiversiteit: Min. 3% functionele biodiversiteit (natuur- en landschapselementen)
• Energie en Klimaat: De aangekochte elektriciteit is groene stroom (bij afloop huidige
contract)
• Transparantie: overkoepelende EKO-normen betreffende presentatie naar de consument
• Sociaal en eerlijk: bij inhuur van personeel wordt gebruik gemaakt van een gecertificeerd uitzendbureau
• Twee verbeterdoelen op EKO-thema’s per jaar

Definitief en van kracht worden van deze aanvullende normen
Het is de bedoeling dat in september deze normen door de EKO normencommissie definitief worden gemaakt en na bestuurlijke aanname zullen deze worden opgenomen in de EKO voorwaarden en vanaf 01-01-2021 van kracht worden.

Tevens heeft ook de kippen- en eierensector als laatste grote primaire sector toegezegd om aanvullende EKO-normen te ontwikkelen. Ook deze dienen voor het einde van het jaar gereed te zijn.

Tenslotte wordt er ook gewerkt aan aanvullende normen voor handel en verwerking. Maar daar in de volgende nieuwsbrief meer over.

Ontwikkeling inspectie en certificering van EKO normen Akkerbouw en vollegrondsgroenten
Er is groen licht voor een pilot met 10 akkerbouw en vollegrondsgroentebedrijven voor het uitvoeren van een verificatie en inspectie op de EKO-normen. De wijze waarop dit plaatsvindt is uitgewerkt.
Deze pilot zal in samenwerking met Bioplant uitgevoerd worden door Control Union. De gegevens worden door de bedrijven aangeleverd en er vind deels een fysieke inspectie plaats.