Eko-Keurmerk Horeca: Opstart digitale controles op afstand

Eko-Keurmerk Horeca: Opstart digitale controles op afstand

Door corona hebben wij vanaf maart 2020 het grootste deel van de inspecties in de horeca uitgesteld. Vorige week is besloten om dit samen met een aantal inspecteurs van Green Leisure weer op te starten. Vooralsnog zal dit voor het grootste deel digitaal plaatsvinden. Graag willen we u informeren over dit proces.

De EKO horeca bedrijven die het betreft worden door de inspecteur benaderd en de keuring wordt samen met u ingepland. De deelnemer wordt verzocht om de documenten behorende bij de keuring minimaal 3 dagen voorafgaande aan de keuring aan de keurmeester toe te sturen.

Het betreft de volgende documenten:
• Volledige lijst met leveranciers en SKAL certificaatnummer;
• Meest recente facturen van alle leveranciers over de 6 productgroepen inclusief bijbehorende leverbonnen;
• Pakbonnen waaruit de ingangscontrole blijkt;
• Factuur inkoop vis (indien van toepassing);
• Factuur inkoop vlees (indien van toepassing);
• Volledig ingevulde kwartaalrapportage (indien van toepassing).


Via een beeldverbinding vind het gesprek plaatst en wordt u bijvoorbeeld ook gevraagd om ook een aantal producten te tonen. De eerste 2 pilots hiervoor hebben plaatsgevonden en zijn boven verwachting verlopen. Met name het besparen van reistijd en de efficiënte inspectie worden prettig ervaren.
We zullen na afloop van dit inspectiejaar zorgvuldig evalueren en behouden wat goed is/gaat.
Uiteraard blijven fysieke inspecties op locatie een onderdeel van het EKO horeca certificatie programma, maar waar ruimte is om zaken slimmer en goedkoper aan te pakken, zullen we dit zeker gaan doen. Uiteraard zonder concessies aan de betrouwbaarheid en kwaliteit van de EKO Horeca certificering.