Bijeenkomst deelsectoren

Bijeenkomst deelsectoren

Binnenkort vindt een bijeenkomst plaats over de deelsectoren. Doel van de bijeenkomst is onder andere elkaar informeren, inspireren en uitdagen over de keuzes die gemaakt zijn in de uitwerking van de EKO-normen voor de sectoren. Daarmee kan verdere afstemming plaatsvinden over de gewenste wisselwerking (kringloopprincipes) tussen de verschillende sectoren. Verder staat o.a. de uitwerking voor het thema ‘Sociaal en eerlijk’ op de agenda. Initiatiefnemers en bedrijfsleden van de deelsectoren ontvangen binnenkort een uitnodiging voor de bijeenkomst.