Collectieve zuivelnormen

Collectieve zuivelnormen

Op 23 mei j.l. heeft Stichting EKO een overeenkomst gesloten met de koezuivelsector voor de collectieve normen in de biologische melkveehouderij. Met de varkenshouderij en de akkerbouw hebben nu drie landbouwsectoren hun EKO-normen ontwikkeld. De koezuivelsector heeft de afgelopen jaren toegewerkt naar extra normen voor vrijwel alle biologische melkveehouderijbedrijven in Nederland. Bekijk hier de Inhoudelijke Voorwaarden als u de details over normen en doelen wilt weten.