De Goede Snackbar redt het niet

<span>De Goede Snackbar redt het niet</span>

EKO-keurmerk steunde van harte een ondernemersinitiatief in Zutphen om de schoolkantine een stuk gezonder te maken. Bij drie vestigingen waren vers gemaakte broodjes en salades en betere frisdrank te koop, zoveel mogelijk bio. Over de noodzaak van een gezondere schoolkantine is geen discussie, maar het is wel balanceren: als het aanbod té ‘verantwoord’ of te duur wordt, zoeken de leerlingen liever een snackbar in de buurt op.

Dat balanceren lukte aardig, maar de verse bereidingen vroegen veel menskracht in relatie tot de omzet. De school wilde daar niet of onvoldoende in bijdragen om het project rendabel te krijgen. Net als bij ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen wordt voeding op scholen gezien als een kostenpost. Een Cola- of een candybarautomaat levert geld op; waarom moet de kantine dan geld kosten?

Daarom is het project stopgezet. Ondertussen tekent de overheid convenanten met allerlei partijen voor gezonder eten op scholen waarin voornamelijk de gevestigde belangen vertegenwoordigd zijn. Wij zoeken voor 2019 samenwerking met scholen die echt iets willen veranderen.