Nieuwe normencommissie

Nieuwe normencommissie

Per 1 januari heeft Stichting EKO een normencommissie aangesteld, die het bestuur gaat adviseren over de plusnormen per deelsector. Leden van de commissie zijn Martin Wiersema (representant veehouderij), Evert Rienks (representant akkerbouw), Jaap-Jan Brugman (specialist certificatie en toezicht) en René Heusschen (ondersteunend secretaris vanuit Stichting EKO), met als voorzitter Leen Janmaat.