EKO officieel één van de 11 Topkeurmerken

EKO officieel één van de 11 Topkeurmerken

Het is lastig om te kiezen uit alle duurzame keurmerken in de supermarkt. Daarom heeft voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal nu een ordening aangebracht in het woud aan keurmerken. Uit de lijst van 90 keurmerken en logo’s zijn 11 Topkeurmerken voor duurzaamheid geselecteerd. Het EKO-keurmerk is één van deze 11 toppers.

Door de grote hoeveelheid aan keurmerken, labels en logo’s zien consumenten door de bomen het bos niet meer. Hierdoor neemt het vertrouwen in keurmerken af. Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en de Alliantie Verduurzaming Voedsel beoordeelde Milieu Centraal ruim 90 duurzaamheidskeurmerken en -logo’s voor voeding. Dit heeft geresulteerd in een top 11 van betrouwbare keurmerken, de zogenaamde Topkeurmerken.

Eén van de criteria waar naar gekeken is dat het keurmerk duurzaamheidseisen stelt die verder gaan dan wat wettelijk al verplicht is, en dat deze eisen transparant en inzichtelijk zijn. Het EKO-keurmerk, dat wordt toegekend aan boeren en bedrijven die bovenwettelijke duurzaamheidsinspanningen leveren, voldoet volgens Milieu Centraal aan de gestelde criteria.

Drie biologische

Topkeurmerken Opvallend is dat niet alleen EKO, maar biologisch in het algemeen hoog scoort in de Topkeurmerken wijzer. Zo is het Europese biologische keurmerk een Topkeurmerk. Dit keurmerk mag alleen gebruikt worden door boeren en bedrijven die voldoen aan de EU verordening voor biologische landbouw en voeding. Ook het keurmerk van Stichting Demeter zit bij de Topkeurmerken. Dit keurmerk wordt toegekend aan boeren en bedrijven die ook voldoen aan de extra biologisch-dynamische eisen.