Veelgestelde Vragen

Vind het antwoord op je vraag

  • Alle
  • Over EKO

Voor gebruikers van EKO is biologisch denken en doen veel meer dan voldoen aan de Europese wet- en regelgeving. Voor de producent, handelaar of boer betekent dit bijvoorbeeld ook respectvol zaken doen, transparante ketens, klimaatneutraal produceren, hernieuwbare verpakkingen gebruiken of maatschappelijke betrokkenheid tonen. Of zoals IFOAM, de Europese federatie van de biologische landbouw, het samenvat: de principes van de biologische landbouw zijn ecologie, gezondheid, eerlijk en zorg. De consument verwacht van een biologisch product niet anders.

De volgende sectoren voldoen aan extra, zelf vastgestelde duurzaamheidsprestaties: varkenshouderij, rundveehouderij-melkvee, akkerbouw en vollegronds groenteteelt.

EKO is van grote waarde voor consumenten. Dit blijkt uit marktonderzoek dat tweejaarlijks wordt gehouden. 60% van alle Nederlanders kent het EKO-merk en daarmee is het veruit het bekendste biologische keurmerk in Nederland. Het zijn nagenoeg alleen Nederlandse bedrijven die licentiehouder zijn en dus het EKO-keurmerk mogen gebruiken.

EKO voegt iets toe:  Het EKO-keurmerk maakt de extra inspanningen van biologische bedrijven op het gebied van verduurzaming zichtbaar voor consumenten en afnemers.

EKO gaat verder waar het Europese bio-keurmerk ophoudt. Het Europese bio-keurmerk betekent dat een product voldoet aan de eisen de Europese wet- en regelgeving aan biologische landbouw en voedselproductie stelt. De nadruk ligt daarbij op milieuvriendelijk werken en dierenwelzijn. Biologisch werken zoals vastgelegd in de IFOAM-principes, gaat verder dan wat de wetgever als biologisch heeft gedefinieerd. Het gaat over duurzaamheid op veel meer aspecten, zoals energiegebruik, verpakkingen of sociale aspecten en eerlijk zaken doen. Voor veel biologische ondernemers en bedrijven is duurzaam werken de normaalste zaak van de wereld. EKO maakt dat zichtbaar.

EKO zegt iets over de manier waarop een product geproduceerd is. Het is altijd gecontroleerd biologisch, dus zo natuurlijk mogelijk geteeld en verwerkt. Daarnaast is het bedrijf transparant over de verbeterdoelstellingen en vertelt het haar eigen verhaal.

Nee, elk product met een EKO-keurmerk is een biologisch product volgens de wet, dus gecertificeerd en gecontroleerd.

  • Alle
  • Over EKO ondernemer
  • Registratie en inloggen ondernemer

Voor gebruikers van EKO is biologisch denken en doen veel meer dan voldoen aan de Europese wet- en regelgeving. Voor de producent, handelaar of boer betekent dit bijvoorbeeld ook respectvol zaken doen, transparante ketens, klimaatneutraal produceren, hernieuwbare verpakkingen gebruiken of maatschappelijke betrokkenheid tonen. Of zoals IFOAM, de Europese federatie van de biologische landbouw, het samenvat: de principes van de biologische landbouw zijn ecologie, gezondheid, eerlijk en zorg. De consument verwacht van een biologisch product niet anders.

De volgende sectoren voldoen aan extra, zelf vastgestelde duurzaamheidsprestaties: varkenshouderij, rundveehouderij-melkvee, akkerbouw en vollegronds groenteteelt.

Biologische telers en handels- & verwerkingsbedrijven die het EKO-keurmerk voeren op hun verpakking moeten sinds 22 maart 2016 aan de volgende eisen voldoen:

  1. EU biologische certificering
  2. Plaatsing van het eigen bedrijfsverhaal op de EKO-website, met benoeming van de bovenwettelijke maatregelen op minimaal een van de 8 thema’s voor de biologische boeren en een van de 10 thema’s voor handel&verwerking die in de EKO-codes zijn vastgelegd.
  3. Formuleren van nieuwe ontwikkelambities voor de komende drie jaar op minimaal 2 van de 8 (producenten) resp. 10 (handel & verwerking) thema’s die in de relevante EKO-ontwikkelcode is vastgelegd.
  4. Voor verpakte versproducten geldt vanaf 2018 dat minimaal 80% afkomstig moet zijn van EKO-boeren, of biologische boeren met een equivalent privaat keurmerk met extra eisen, zoals Bioland, Naturland, Krav, Soil Association en Biogarantie.

Jaarlijks vindt toetsing plaats op de realisatie van de zelf geformuleerde ontwikkelambities bij alle EKO-licentiehouders voor de primaire sector en de handel & verwerking. De eerste toetsing zal in 2017 plaatsvinden. Vanaf 2019 vindt ook toetsing plaats op de herkomst-eis voor versproducten met EKO-keurmerk.

Zie ook EKO-code voor boeren & EKO-code voor handel & verwerking

EKO is van grote waarde voor consumenten. Dit blijkt uit marktonderzoek dat tweejaarlijks wordt gehouden. 60% van alle Nederlanders kent het EKO-merk en daarmee is het veruit het bekendste biologische keurmerk in Nederland. Het zijn nagenoeg alleen Nederlandse bedrijven die licentiehouder zijn en dus het EKO-keurmerk mogen gebruiken.

EKO voegt iets toe:  Het EKO-keurmerk maakt de extra inspanningen van biologische bedrijven op het gebied van verduurzaming zichtbaar voor consumenten en afnemers.

De non-profit Stichting EKO-keurmerk wil EKO ontwikkelen en in de markt promoten. Klik hier voor een overzicht van de tarieven per programma en informatie over het aanmelden. 

NB. Licenties worden stilzwijgend verlengd. De opzegtermijn is een maand.

Het bestuur van Stichting EKO-keurmerk bestaat uit een afvaardiging van mensen die werkzaam zijn in de biologische keten, te weten twee vertegenwoordigers uit de agrarische sector, twee vertegenwoordigers namens de handel en de producenten en twee afgevaardigden namens de winkeliers. Daarnaast is er een onafhankelijke voorzitter benoemd.

Registreren kan op https://www.eko-keurmerk.nl/ondernemer/registreren. Na bevestiging van uw e-mailadres, gaan we uw gegevens bekijken. We kijken dan of u in aanmerking komt voor certificering. U ontvangt vervolgens een factuur en na betaling activeren we uw account.

Soms kan het zijn dat de mail in de SPAM map, of de map ‘onbelangrijke mail’ terechtkomt. Controleer eerst deze mappen. Staat de mail daar ook niet? Neem contact op met info@eko-keurmerk.nl.

Zorg dat u het wachtwoord nauwkeurig overneemt. Als u het kopieert uit de mail, let er dan op dat u geen onnodige spaties mee kopieert. Indien nodig kunt u op de pagina https://www.eko-keurmerk.nl/ondernemer/wachtwoord-vergeten een nieuw wachtwoord aanvragen.

Na bevestiging van uw e-mailadres gaan we uw gegevens bekijken. We kijken dan of u in aanmerking komt voor certificering. U ontvangt vervolgens een factuur en na betaling activeren we uw account en ontvangt u een inlogcode.

Als u uw factuur heeft betaald en u de inloggegevens heeft ontvangen.

Als u de logingegevens hebt ontvangen én u de gegevens in MijnEKO heeft aangevuld en opgeslagen en uw account is goedgekeurd. Uw bedrijf verschijnt binnen 24 uur op de kaart op de website.

Standaard verplichten we alleen de basisgegevens zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens zijn publiekelijk toegankelijk.

Als u vragen heeft die op deze pagina niet zijn beantwoord, kunt u altijd met ons bellen of mailen (info@eko-keurmerk.nl)