Over het bedrijf

Sinds we in 2003 door diverse omstandigheden afscheid hebben moeten nemen van ons (ook al biologische) melkvee, zijn we geleidelijk aan omgeschakeld naar een zoogkoeienhouderij. Momenteel zijn er rond de 70 dieren, 20 tot 24 koeien, voor het overige is het het bijbehorend jongvee (kalfjes en pinken). We hebben bewust gekozen voor een sober ras dat goed gedijt op gronden met wat ruwer voer vanwege het weidevogelbeheer en de stukken natuurgrond die we beheren: Aberdeen Angus (ook wel Black Angus genoemd). Naast onze koeien hebben we 20 schapen met in het voorjaar uiteraard de bijbehorende lammetjes. De schapen zijn onze graslandverbeteraartjes, ze eten het voor de koeien giftige Jacobskruiskruid keurig op. Ons bedrijf boert op 27 ha grond in eigendom en pacht en maakt daarnaast nog gebruik van natuurgronden die we op die manier ook beheren voor andere eigenaren. Naast de boerderij verhuren we een vijftal vakantieappartementen en hebben we sinds zomer 2017 een boerderijcamping voor maximaal 10 tenten. We vinden het erg leuk om onze fijne woon- en werkplek te delen en om met onze gasten in gesprek te raken over onder andere de bedrijfsvoering en het natuurbeheer.

 • Spanjer
 • Lies 18
  8895 KT LIES (TERSCHELLING)
 • landbouw
 • www.boerderijspanjer.nl
 • 006294

EKO-boeren werken biologisch. Daarnaast leggen ze de lat telkens hoger. Zij verduurzamen hun bedrijf élk jaar op meerdere manieren. Ze plaatsen bijvoorbeeld zonnepanelen, of verpakken hun producten slimmer.

Onze thema’s

Bodem

<p>EKO-ondernemers werken aan een gezonde bodem met een gevarieerd bodemleven.</p>

Omdat de door ons aangegeven thema’s bodem, biodiversiteit en dierenwelzijn onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, staat het verhaaltje bij het thema biodiversiteit.

Biodiversiteit

<p>EKO-ondernemers werken aan het vergroten van biodiversiteit op hun bedrijf of in hun omgeving.</p>

Biodiversiteit, bodemleven en dierenwelzijn zijn al jaren thema’s waar we ons en ons bedrijf verder en verder in blijven ontwikkelen. Zo hebben we een potstal voor goede strorijke mest gebouwd waar ook de koeien een fijnere huisvesting hebben dan in de vroegere grupstal. Met de strorijke mest bemesten we ons kruidenrijke grasland, waardoor het bodemleven gestimuleerd wordt en weidevogels er een goede nestmogelijkheden hebben en makkelijker voedsel kunnen vinden om de kuikens groot te brengen. Het koeienras op ons bedrijf is sober en gedijt zeer goed op natuurbeheerd land. De vrij nieuwe opleiding professioneel natuurboer wordt door Cees in het voorjaar afgerond. Deze opleiding leek en blijkt een waardevolle toevoeging voor ons bedrijf. Naast het bedrijfsmatige werken aan biodiversiteit richten we ook ons erf in de richting van voedselbos, een beetje voor onszelf maar met name ook voor vogels en insecten. Sinds dit voorjaar gebruiken we ook een volkstuin waar we dit jaar ook bijenkasten plaatsen.

Puur en schoon

<p>EKO-bedrijven gebruiken milieuvriendelijke (schoonmaak)middelen en zijn GMO vrij.</p>

Voor de schoonmaak van onze vakantiehuisjes en sanitaire ruimtes op onze boerencamping worden schoonmaakmiddelen van Ecover en Sonett gebruikt. We zijn aan het overstappen naar Sonett omdat dit merk voor bijna 100% uit biologische grondstoffen bestaat en geen petrochemische stoffen bevat. Ditzelfde geldt voor de wasmiddelen. (Voor privégebruik geldt natuurlijk hetzelfde!)

Dierenwelzijn

<p>EKO-ondernemers houden zoveel mogelijk rekening met het natuurlijk gedrag van een dier.</p>

Omdat de door ons aangegeven thema’s bodem, biodiversiteit en dierenwelzijn onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, staat het verhaaltje bij het thema biodiversiteit.

Onze thema’s voor 2019

Bodem

<p>EKO-ondernemers werken aan een gezonde bodem met een gevarieerd bodemleven.</p>

Biodiversiteit

<p>EKO-ondernemers werken aan het vergroten van biodiversiteit op hun bedrijf of in hun omgeving.</p>

Puur en schoon

<p>EKO-bedrijven gebruiken milieuvriendelijke (schoonmaak)middelen en zijn GMO vrij.</p>

Voor de schoonmaak van onze vakantiehuisjes en sanitaire ruimtes op onze boerencamping worden alleen nog maar schoonmaak- en wasmiddelen van Sonett gebruikt. (Voor privégebruik geldt natuurlijk hetzelfde!)

Dierenwelzijn

<p>EKO-ondernemers houden zoveel mogelijk rekening met het natuurlijk gedrag van een dier.</p>

Themas

Transparantie

Het management van EKO-bedrijven zorgt voor een transparante bedrijfsvoering.

 • Wij kennen de oorsprong van onze ingrediënten en grondstoffen.
 • Onze onderneming en de medewerkers beschikken over kennis van onze (bio)producten en over kennis van de biologische landbouw
 • Wij garanderen de volledige traceability en veiligheid van onze producten.
 • Wij kennen de oorsprong van de producten in onze winkel

Onze locatie