U bent hier: Home / Wat heeft EKO bereikt in 2015 en het eerste half jaar 2016?

Wat heeft EKO bereikt in 2015 en het eerste half jaar 2016?

EKO heeft in 2015 en het voorjaar van 2016 belangrijke progressie geboekt als privaat keurmerk voor biologische boeren, handel & verwerking en merkproducten. In 2015 is zowel de EKO code voor boeren als voor handel&verwerking tot stand gekomen. Biologische boeren kunnen uit acht thema's kiezen voor de verdere verduurzaming van hun bedrijf. De code voor de Biologische handel&verwerking kent 10 ontwikkelthema’s voor verdere verduurzaming.

Op 22 maart 2016 heeft het bestuur van Stichting EKO besluiten genomen over de harde eisen waar EKO licentiehouders (boer en handel&verwerking) aan moeten voldoen: transparant je bedrijfsverhaal vertellen en op minimaal twee van de thema’s concrete verbeterdoelen stellen (zie verder Waar staat EKO op een productverpakking voor?). In samenhang daarmee zijn de tarieven voor 2016 gewijzigd. Handel & verwerkingsbedrijven met omzet boven 0,5 miljoen euro betalen nu € 250,- als licentiehouder. Bedrijven die EKO op hun verpakking voeren betalen sinds dit jaar een omzet gerelateerde toeslag tussen de € 150,- en € 2.000,-.

In aansluiting op de bestuursbesluiten zijn alle  ruim 1.000 licentiehouders geïnformeerd. Ruim dertig handels&verwerkingsbedrijven hebben hun licentie beëindigd, meestal omdat ze toch al niet meer actief waren met EKO en/of biologisch. De resterende 970 licentiehouders hebben de nieuwe eisen aan het EKO-merk geaccepteerd en zich verplicht om daar om voor 1 juli 2017 aan te voldoen.

Met de vertegenwoordigers van winkelformules in de biologische  speciaalzaak is gewerkt aan een verbreding van de biowinkelcertificering. Naast assortiment worden eisen toegevoegd op EKO-thema’s als sociaal en eerlijk, verpakkingen, energie en gezondheid. In het najaar van 2016 wordt dit proces afgerond. Het aantal winkels met EKO certificaat zal hiermee substantieel stijgen van ruim 80 naar circa 150 in 2017.

Verder is de Horeca certificering in 2015 doorontwikkeld en neemt het aantal gecertificeerde restaurants langzaam toe van 20 in 2015 naar circa 40 eind 2016. Er is duidelijk behoefte aan borging van het gebruik van biologische ingrediënten in de horeca.