Bio ondernemer: Tuinderij De Volle Grond

Kleinschalig tuinbouwbedrijf, vlakbij Utrecht

In het kader van het behoud van de historische moestuin wordt bij ons het tuinwerk zoveel mogelijk met de hand gedaan. Enerzijds omdat wij geen zware machines op onze kostbare grond willen die de bodemstructuur bederven, anderzijds om zinvol en gezondmakend werk te bieden aan mensen die daar behoefte aan hebben. Het werk op de tuin doen wij samen met een groep betrokken vrijwilligers. Deze mensen werken naast hun betaalde baan of zorgtaken een of meer dagen per week mee op het land. Sommigen sinds kort, anderen al meer dan tien jaar, maar allemaal delen ze het enthousiasme voor de plek, de groenteteelt en het buiten werken. Planten, zaaien, wieden, schoffelen, oogsten, groentepakketten inpakken, snoeien, mest uitrijden, hout hakken; er zijn voor iedereen meer dan genoeg afwisselende werkzaamheden te doen door het jaar heen.

Bodem
Een onmisbaar element van de biologische landbouw is de vruchtwisseling. Dit houdt in dat op een bepaald stuk land elk jaar een ander gewas wordt verbouwd. Hiermee voorkom je eenzijdige bodemuitputting en gewasgebonden ziekten en plagen. De diverse gewasgroepen roteren dus door de jaren over een stuk grond. Tuinderij De Volle Grond heeft een vruchtwisseling van 1 : 6; de tuin is verdeeld in 6 percelen en pas na 6 jaar komt een gewasgroep weer op dezelfde plek te staan. Eens in de 6 jaar krijgt een perceel een jaar "rust", er staat dan een groenbemester op. Dit is een gewas dat de bodemstructuur verbetert en in sommige gevallen stikstof in de grond brengt. Wij gebruiken hiervoor Rode Klaver en Phacelia. Phacelia is een door bijen zeer geliefde plant.

Onze kraam
Elke vrijdag staan we van 10.00 tot 18.00 met een kraam vol verse groente en fruit op de biologische Boerenmarkt op Vredenburg, te Utrecht. 's Zomers verkopen we hier voornamelijk producten van eigen land; in de winter kopen we meer groente en fruit in om toch een redelijk assortiment te kunnen aanbieden.Van mei tot en met december bieden wij ook groenteabonnementen aan: de groenten in deze tassen komen uitsluitend van eigen land en enkele collega's in de streek.
Zie www.tuinderijdevollegrond.nl

Tuinderij de Volle gron.jpg