Bio ondernemer: Timmerman VOF

Wij gaan voor weerbare bodem en gewassen

Wij zijn een akkerbouw bedrijf dat al 25 jaar biologisch is en daar zijn we trots op! Ons bedrijf ligt in de mooie Flevopolder en is circa. 30 ha groot. Wij telen onze gewassen in een ruim bouwplan met voldoende rustgewassen zoals luzerne. Vaste mest is de basis van onze bemesting.

Ons meest bijzondere gewas is sjalot, familie van de ui, maar kleiner en pittiger van smaak en daardoor zeer geschikt voor salades. Verder hebben we peen, aardappelen, tarwe en ruimte voor een 6e gewas. Dit kunnen sperzieboontjes zijn, maar we hebben ook al eens suikermais geteeld.

Wat ons bedrijf bijzonder maakt:
1. Al 25 jaar biologisch
2. Sjalottenteelt
3. Aandacht voor natuur
4. Windmolen

Zo zijn wij met verduurzamen bezig:
In de bedrijfsvoering streven wij naar weerbaarheid van de bodem en de gewassen. Op ons erf en op de akkers hebben we aandacht voor de natuur. Zo maaien wij in het voorjaar een deel van het gazon niet, om de pinksterbloemen te behouden die zo belangrijk zijn voor het oranjetipje. Andere waardplanten voor vlinders die wij her en der laten taan zijn look-zonder-look en brandnetels. 

Verder staan er enkele solitaire bomen op ons land en wat wilgen bij de tocht. Dit valt wel op in het verder lege landschap! Ruige hoekjes en een soortenrijke windsingel maken het erf een goede plek voor vogels, daarbij ook geholpen door de vele nestkasten die we hebben opgehangen. 

Dit jaar alleen al kwamen er op ons erf en land ringmussen, pimpelmezen, koolmezen, merels, lijsters, grote kwikstaarten, winterkoninkjes, buizerds, een sperwer, ransuilen, een kerkuil, grote bonte spechten, houtduiven, een koekoek, roodborstjes, heggemussen, spreeuwen, veldleeuwerikken en kramsvogels voor en 's nacht hoor je de nachtegaal. 

Verder is er plaats voor een bloemenrand, wat zeer gewaardeerd wordt door insecten, en een grote takkenwal. Opvallend aan ons bedrijf is tevens de windmolen die achter op de kavel staat.

EKO betekent voor ons:
Biologisch in hart en ziel.

nest.jpg