U bent hier: Home / Producten / Ondernemer / Veelgestelde Vragen

Veelgestelde Vragen

Frequently Asked Questions

Wat betekent het EKO-keurmerk?

Voor gebruikers van EKO is biologisch denken en doen veel meer dan voldoen aan de Europese wet- en regelgeving. Voor de producent, handelaar of boer betekent dit bijvoorbeeld ook respectvol zaken doen, transparante ketens, klimaatneutraal produceren, hernieuwbare verpakkingen of maatschappelijke betrokkenheid tonen. Of zoals IFOAM, de Europese federatie van de biologische landbouw, het samenvat: de principes van de biologische landbouw zijn ecologie, gezondheid, eerlijk en zorg. De consument verwacht van een biologisch product niet anders.

Waar staat EKO op een productverpakking voor?

Biologische telers en handels & verwerking bedrijven die het EKO merk voeren op hun verpakking moeten sinds 22 maart 2016 aan de volgende eisen voldoen:

1. EU biologische certificering
2. Plaatsing van het eigen bedrijfsverhaal op de EKO website met de bovenwettelijke maatregelen op minimaal een van de 8 thema’s voor de biologische boeren en een van de 10 thema’s voor handel&verwerking die in de EKO codes zijn vastgelegd.
3. Formuleren van nieuwe ontwikkelambities voor de komende drie jaar op minimaal 2 van de 8 (producenten) resp. 10 (handel & verwerking) thema’s die in de relevante EKO ontwikkelcode is vastgelegd.
4. Voor verpakte versproducten geldt dat minimaal 80% afkomstig moet zijn van EKO boeren, of biologische boeren met een equivalent privaat keurmerk met extra eisen, zoals Bioland, Naturland, Krav, Soil Association en Biogarantie.

Jaarlijks vindt toetsing plaats op de realisatie van de zelf geformuleerde ontwikkelambities bij alle EKO licentiehouders voor de primaire sector en de handel & verwerking. De eerste toetsing zal in 2017 plaatsvinden. Vanaf 2019 vindt ook toetsing plaats op de herkomst-eis voor versproducten met EKO keurmerk.

Zie ook EKO code voor boeren & EKO code voor handel&verwerking

 

Wat is de kracht van EKO?

EKO is van grote waarde voor consumenten. Per 2012 is het Europese bio-keurmerk verplicht op verpakte producten die aan de biologische wet- en regelgeving voldoen. Daarnaast kunnen biologische bedrijven EKO blijven gebruiken. Dit kan alleen als u licentiehouder bent van Stichting EKO-keurmerk. EKO voegt iets toe:  Het EKO-keurmerk maakt de extra inspanningen van biologische bedrijven op het gebied van verduurzaming zichtbaar voor consument en afnemers.

Wat is het verschil tussen het Europese bio-keurmerk en EKO?

EKO gaat verder waar het Europese bio-keurmerk ophoudt. Het Europese bio-keurmerk betekent dat een product voldoet aan de eisen de Europese wet- en regelgeving aan biologische landbouw en voedselproductie stelt. De nadruk ligt daarbij op milieuvriendelijk werken en dierenwelzijn. Biologisch werken zoals vastgelegd in de IFOAM-principes, gaat verder dan wat de wetgever als biologisch heeft gedefinieerd. Het gaat over duurzaamheid op veel meer aspecten, zoals energiegebruik, verpakkingen of respectvol zaken doen. Voor veel biologische ondernemers en bedrijven is duurzaam werken de normaalste zaak van de wereld. EKO maakt dat zichtbaar.

Hoe is het bestuur van EKO samengesteld?

In het bestuur van de Stichting EKO-keurmerk hebben mensen zitting met een vaktechnisch specialisme zoals financieel beheer, en mensen die afkomstig zijn uit primaire productie, handel en verwerking en retail om onafhankelijkheid én aansluiting op de praktijk in het bedrijfsleven te waarborgen.

Wat moet ik betalen om licentiehouder te worden?

De non-profit Stichting EKO-keurmerk wil EKO ontwikkelen en in de markt promoten. Klik hier voor een overzicht van de tarieven per programma en informatie over het aanmelden. Alleen gecertificeerden van Skal kunnen licentiehouder worden. NB. Licenties worden stilzwijgend verlengd. De opzegtermijn is een maand.

Zegt het EKO-logo iets over het product of over het bedrijf?

EKO zegt iets over de manier waarop een product geproduceerd is. Het is altijd gecontroleerd biologisch, dus zo natuurlijk mogelijk geteeld en verwerkt. Daarnaast moet in de keten - bij de boer en/of verwerker of het merk - waarde worden toegevoegd in de vorm van extra duurzaamheid.

Zijn er producten met EKO-keurmerk die niet biologisch zijn?

Elk product met een EKO-keurmerk is een biologisch product volgens de wet, dus gecertificeerd en gecontroleerd.

Het keurmerk verandert. Waarom heeft het geen nieuw logo?

Bij elk keurmerk veranderen de eisen in de loop der tijd. Bovendien kent en herkent de consument het in de winkel en verwacht hij al dat een product met EKO duurzaam, biologisch is geproduceerd. Beter een vertrouwd keurmerk dan een nieuw keurmerk.

Waarom is het belangrijk dat EKO blijft bestaan?

Het is belangrijk voor de consument, want de principes van de biologische landbouw zijn maar voor een deel in wetgeving verankerd en voor een ander deel  niet. EKO vult in wat de wet niet regelt. En het is belangrijk voor de diverse schakels in de keten omdat duurzaamheid waarde toevoegt aan een product, waarvoor de consument bereid is te betalen. Laten we de inspanningen van het biologische bedrijfsleven maar eens transparant maken. Want ook het gangbare bedrijfsleven staat niet stil en wil zijn vorderingen laten zien.

Waarom is EKO niet ondergebracht in de ketenorganisatie Bionext?

<p >Er wordt nauw samengewerkt met Bionext. Bionext als ketenorganisatie van de stakeholders boeren, verwerkers en winkels een bepalende inbreng voor de inhoud van de desbetreffende programma’s.Het kantoor van EKO is ook ondergebracht bij Bionext in Zeist.